Analiza Pierwiastków Odżywczych i Toksycznych z Moczu (TOXIC)

Analiza pierwiastkowa moczu jest przeznaczona przede wszystkim do: diagnostycznej oceny stanu pierwiastków toksycznych w organizmie, monitorowania terapii detoksykacyjnej oraz identyfikacji i oceny ilościowej schorzeń związanych z utratą pierwiastków z moczem.

Ocena stanu odżywienia i zapotrzebowania na niezbędne pierwiastki za pomocą analizy pierwiastkowej moczu jest trudna i problematyczna. Krew, komórki oraz inne wskaźniki asymilacji i retencji pierwiastków są lepszymi indykatorami stanu odżywienia organizmu.

Mocz do badania może zostać również zebrany po wcześniejszym przyjęciu środków wychwytujących specyficzne pierwiastki toksyczne, np.: EDTA, DMSA, DMPS. Pozwala to wstępna ocenę potencjalnego obciążenia organizmu określonymi związkami toksycznymi.. Badanie ze związkami wychwytującymi pierwiastki powinno odbywać się pod opieką lekarza, który podejrzewając ekspozycję organizmu na określone związki toksyczne, zaleci zastosowanie odpowiednich środków.

Badanie wchodzi w zakres Medycyny Ortomolekularnej i Mitochondrialnej. Wynik badania przedstawiony w formie graficznej i opisowej.


PARAMETYRY BADANIA

Zakres badania:

Pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, kadm, ołów, rtęć, platyna, tal, tor, nikiel, pallad, tellur, cyna, uran, wolfram, cez, gadolin.

Pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor.

 

Materiał do badania: mocz (24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

 

Analiza Pierwiastków Toksycznych z Moczu 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

Pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, kadm, ołów, rtęć, platyna, tal, tor, nikiel, pallad, tellur, cyna, uran, wolfram, cez, gadolin.

 

Materiał do badania: mocz (24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Analiza Metali Ciężkich z Kału

Analiza pierwiastków w kale dostarcza kompleksowej oceny ekspozycji środowiskowej, akumulacji i endogennej detoksyfikacji potencjalnie toksycznych metali. W przypadku kilku toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, kadm, ołów, antymon i uran, wydzielanie żółci z metalem do kału jest główną naturalną drogą eliminacji z organizmu. Badania przeprowadzone w Laboratorium Doctor's Data wykazują, że zawartość rtęci w kale oraz liczba powierzchni amalgamatu są silnie skorelowane tak, jak ma to miejsce w przypadku poziomu rtęci w moczu po dodaniu DMPS przy obecności wypełnień amalgamatowych.

Badanie dostarcza informacji na temat:

 • przeciążenia organizmu metalami ciężkimi, przyjmowanymi z pożywieniem,
 • obciążenia metalami ciężkimi ze względu na uzupełnienia dentystyczne zawierające amalgamat.

 

PARAMETRY BADANIA 

Zakres badania:

 • Rtęć,
 • Rtęć (z amalgamatu),
 • Antymon, arsen, beryl, bizmut, kadm, miedź, ołów, nikiel, platyna, tal, wolfram, uran

 

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Analiza Pierwiastkowa z Erytrocytów

Analiza koncentratu krwinek czerwonych jest metodą diagnostyczną, przeznaczoną do oceny niedoboru lub nadmiaru pierwiastków pełniących ważne funkcje w krwinkach lub ich błonach komórkowych. Dodatkowe badania krwi, surowicy/osocza lub innych tkanek ciała mogą być niezbędne dla diagnostyki różnicowej zaburzeń równowagi minerałowej. Mogą być również konieczne do oceny konkretnych zaburzeń wchłaniania, transportu, zatrzymywania czy wydalania pierwiastków. Analiza pierwiastków zawartych w koncentracie krwinek czerwonych ma dodatkowo na celu ustalenie, czy występuje podwyższony lub nadmierny poziom pięciu potencjalnie toksycznych pierwiastków, mogących się odkładać w erytrocytach: antymonu, arsenu, kadmu, ołowiu i rtęci.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

Analizowane pierwiastki odżywcze: wapń, magnez, potas, miedź, fosfor, cynk, żelazo, mangan, selen, molibden, bor.
Analizowane pierwiastki toksyczne: arsen, kadm, cez, chrom, ołów, rtęć, tal.

 

Materiał do badania: krew żylna (odwirowana)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi

Analiza pierwiastkowa z pełnej krwi jest znaną i cenioną  metodą diagnostyczną. Wartość tej metody wynika z faktu, że wiele pierwiastków występuje w znacznym stopniu wewnątrz komórek. Do tych pierwiastków należą w szczególności potas, magnez, cynk, a ich poziom w surowicy może nie wykazywać niedoborów, ponieważ niedobory te wyrównywane są kosztem koncentracji tych pierwiastków wewnątrz komórek. Dopiero w przypadku bardzo znacznych niedoborów  ich poziom w surowicy krwi się obniża. Wynik badania daje możliwość oceny właściwego nasycenia organizmu minerałami.

 

PARAMETRY BADANIA

Analiza Pierwiastków Odżywczych i Toksycznych
Panel Podstawowy

Zakres badania:
Analizowane pierwiastki: wapń, magnez, potas, miedź, fosfor, cynk, żelazo, mangan, selen, molibden, kadm, chrom, ołów, sód, nikiel.

Analiza Pierwiastków Odżywczych i Toksycznych
Panel Plus

Zakres badania:
Analizowane pierwiastki: wapń, magnez, potas, miedź, fosfor, cynk, żelazo, mangan, selen, molibden, kadm, chrom, ołów, sód, nikiel, rtęć, bor, arsen, tal, glin, antymon, kobalt, wanad, cyna

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Analiza Pierwiastków Toksycznych z Włosa

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

Pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, cez, chrom, cynk, gadolin, german, kadm, kobalt, mangan, miedź, ołów, rtęć, pallad, platyna, selen, tal, tor, nikiel, srebro, tellur, tytan, cyna, uran, wanad, wolfram, złoto

 

Materiał do badania: włosy (ok. 2,5 - 3 cm pobrane z części potylicznej głowy)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni 
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Analiza Porfiryn z Moczu

Porfiryny to chemiczne produkty uboczne w procesie wytwarzania hemu. Organizm wytwarza hem, który stanowi główną podstawę hemoglobiny. Jej celem jest  dostarczenie tlenu do wszystkich komórek ciała. Hem ma swój udział w produkcji energii wewnątrz komórek oraz w procesie detoksykacji zachodzącym w wątrobie. Badanie stężenia porfiryn jest kluczowe w przypadku autyzmu i obciążeń toksycznych, ponieważ na wytwarzanie hemu zły wpływ mają metale ciężkie, takie jak rtęć , ołów, arsen, cyna.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Uroporfiryny,
 • Heptakarboksyloporfiryny,
 • Heksakarboksyloporfiryny,
 • Pentakarboksyloporfiryny,
 • Koproporfiryna I,
 • Koproporfiryna III,
 • Stosunek: Koproporfiryna I / Koproporfiryna III,
 • Porfiryny (łącznie),
 • Prekoproporfiryna I*,
 • Prekoproporfiryna II*,
 • Prekoproporfiryna III*,
 • Prekoproporfiryny (łącznie),
 • Stosunek: Prekoproporfiryn* / Uroporfiryn,
 • Kreatynina.

* Prekoproporfiryny są porfirynami niespecyficznymi, powiązanymi z ekspozycją na wysokie stężenia rtęci, jak opisano w Woods, J et al. J. Toxicol. Env. Hlth. 40,235-46 (1993) i Morita, Y et al. Porphyrins 14,93-7 (2005).

 

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Profil Toksycznych Organicznych Związków Chemicznych (GPL-TOX)

W miarę wzrastającego zanieczyszczenia środowiska coraz częściej stajemy w obliczu chronicznych chorób takich, jak nowotwory, choroby serca, syndrom chronicznego zmęczenia, nadwrażliwość chemiczna, spektrum autyzmu, ADD/ADHD, choroby autoimmunologiczne, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Ponieważ ekspozycja na zanieczyszczenia środowiska została powiązana z chronicznymi chorobami, laboratorium The Great Plains opracowało badanie GPL-TOX, profil ekspozycji na toksyczne związki chemiczne. W badaniu analizowana jest  obecność 173 różnych związków toksycznych wliczając pestycydy fosfoorganiczne, ftalaty, benzen, ksylen, chlorek winylu, środki owadobójcze piretroidowe i inne.

Profil analizuje również tigliglicynę (TG), marker zaburzeń mitochondrialnych będących skutkiem mutacji mitochondrialnego DNA. Takie mutacje mogą być wywołane poprzez ekspozycję na związki toksyczne, infekcje, stan zapalny oraz zaburzenia poziomu składników pokarmowych.

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodni
Laboratorium The Great Plains (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Profil Mykotoksyn (GPL-MycoTOX)

W badaniu analizuje się metabolity obecnych w moczu mykotoksyn, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi. Niektóre z nich są rakotwórcze, inne wpływają na zaburzenia pracy układu immunologicznego, na poziom neuroprzekaźników (szczególnie dopaminy) oraz na wiele innych funkcji organizmu.

Objawy obciążenia organizmu grzybami i pleśnią:

 • Odczucie zmęczenia i osłabienia, złe samopoczucie,
 • Zmiany nastroju, wyraźne obniżenie nastroju aż do depresji,
 • Problemy z koncentracją i pamięcią,
 • Bóle i zawroty głowy,
 • Objawy grypopodobne,
 • Światłowstręt, przekrwione oczy, niewyraźne widzenie, łzawienie z oczu,
 • Metaliczny smak w ustach,
 • Bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, zmiany apetytu,
 • Uszkodzenie wątroby,
 • Podrażnienie gardła i przewodów oddechowych,
 • Problemy z zatokami, kaszel, duszności,  objawy przypominające astmę,
 • Problemy skórne,
 • Brak odporności na infekcje.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Aspergillus (Kropidlak): Aflatoksyna, Ochratoksyna, Glitotoksyna
 • Penilillum (Pędzlak): Sterigmatocystyna, Kwas mykofenolowy
 • Stachybotrys : Roridin E, Verrucarin A
 • Fusarium : Enniatyna B, Zearalenon
 • Chaetomium globosum: Chaetoglobosin A
 • Pozostałe gatunki pleśni
 • Cytrynin

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodni
Laboratorium The Great Plains (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00