Profile dla Kobiet

 

PARAMETRY BADANIA

Profil nr 1 dla Kobiet

Zakres badania:

 • CEA (to jeden z markerów nowotworowych przydatnych w diagnostyce nowotworu piersi, nowotworu trzustki, jelita grubego, nowotworu płuc, nowotworu szyjki macicy),
 • SCC (marker nowotworu szyjki macicy),
 • Ca19-9 (to antygen nowotworowy towarzyszący nowotworom układu pokarmowego np. trzustki, jelita grubego, a także pęcherzyka żółciowego).
   

Profil nr 2 dla Kobiet

Zakres badania:

 • TPA (tkankowy antygen polipeptydowy, ulega podwyższeniu przy zachorowaniu na nowotwór jajnika, nowotwór piersi, nowotwór jelita grubego, nowotwór pęcherza moczowego, nowotwór płuc, jak również w stanach zapalnych czy przy niezłośliwych zmianach w płucach, wątrobie i układzie moczowo-płciowym),
 • Ca12-5 (białko antygenowe, będące markerem nowotworowym dla nowotworu jajnika, jajowodu, sutka, endometrium, płuc, trzustki, a także przewodu pokarmowego),
 • Ca15-3 (antygen nowotworowy wykorzystywany w diagnostyce i kontroli nowotworu piersi, jego nawrotów czy przerzutów (najczęściej do wątroby lub kości))

Materiał do badania: krew
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Profile dla Mężczyzn

PARAMETRY BADANIA

Profil nr 1 dla Mężczyzn

Zakres badania:

 • CEA (to jeden z markerów nowotworowych przydatnych w diagnostyce nowotworu trzustki, jelita grubego, płuc),
 • Ca19-9 (to antygen nowotworowy towarzyszący nowotworom układu pokarmowego np. trzustki, jelita grubego, a także pęcherzyka żółciowego),
 • całkowite PSA (marker ten umożliwia wykrycie nowotworu prostaty w bardzo wczesnym stadium rozwoju).

Profil nr 2 dla Mężczyzn

Zakres badania:

 • Cyfra21-1 (marker nowotworu niedrobnokomórkowego płuc, jego wzrost może świadczyć również o nowotworach: głowy oraz szyi, jego niewielki wzrost może występować u osób zmagających się z chorobami trzustki, wątroby czy z chorobami reumatycznymi),
 • AFP (alfa-fetoproteina, której stężenie jest oznaczane w celu wykrycia pierwotnych, zarodkowych nowotworów wątroby czy jąder),
 • β-HCG (gonadotropina kosmówkowa to hormon wytwarzany przez niektóre rodzaje nowotworów, m.in. raka jądra, dlatego jest on jednym z markerów nowotworowych u mężczyzn, którego obecność jest potwierdzeniem choroby),
 • TPA (tkankowy antygen polipeptydowy, ulega podwyższeniu przy zachorowaniu na nowotwór jajnika, nowotwór piersi, nowotwór jelita grubego, nowotwór pęcherza moczowego, nowotwór płuc, jak również w stanach zapalnych czy przy niezłośliwych zmianach w płucach, wątrobie i układzie moczowo-płciowym).

Materiał do badania: krew
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Tumor M2-PK

 

Badanie przesiewowe, nieinwazyjne w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego. Podwyższony poziom markera M2-PK w kale, stanowi informację o zmianach w jelicie grubym takich jak: długotrwały stan zapalny, gruczolaki, polipy i zmiany nowotworowe. Badanie pozwala na wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium.

Ostatnie badania, prowadzone przez liczne międzynarodowe grupy badawcze wykazały podwyższoną ilość Tumor M2-PK w osoczu pacjentów z guzami nerek, płuc, piersi, szyjki macicy, nowotworów układu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, jelita grubego, odbytnicy) oraz czerniakiem, skorelowaną ze stadium rozwoju nowotworu.

Połączenie badań: Tumor M2-PK z określonym markerem nowotworowym, takim jak CEA w przypadku nowotworu jelita, CA 19-9 w przypadku nowotworu trzustki, znacznie zwiększa czułość detekcji różnych typów nowotworów. Badanie Tumor M2-PK ma istotne zastosowanie w monitorowaniu terapii nowotworowej, stanowiąc wskaźnik skuteczności leczenia. Obniżenie ilości Tumor M2-PK w czasie trwania leczenia i jego niski poziom po jego ukończeniu wskazują na sukces leczenia. Zwiększona ilość - odwrotnie – wskazuje na przerzuty lub nawrót choroby, albo oba przypadki jednocześnie.

Podwyższone wielkości Tumor M2-PK mogą być również wynikiem ostrych stanów zapalnych, które należy wykluczyć podczas diagnostyki różnicowej. Większość z nas jest skłonna zaakceptować nieinwazyjne metody badań diagnostycznych. Co za tym idzie, oznaczenie Tumor M2-PK w próbkach kału, uzupełnione o kolonoskopię, wyjaśniającą przyczynę wyniku pozytywnego mogą stanowić zaawansowaną metodę wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Marker M2PK

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)
Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na
Stronie Głównej

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00