Polityka Prywatności

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Genom Sp. z o.o. Sp. k. NIP 8992764241 Al. Armii Krajowej 10B/3; 50-541 Wrocław.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (ang. GPRD). Przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o tym, jak pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, możesz napisać do nas na adres info@genom.com.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzasz złożyć zamówienie i skorzystać z naszych usług, poprosimy Ciebie o podanie danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Twoje dane pozyskujemy poprzez dobrowolne podanie ich przez Ciebie w odpowiednim formularzu. Twoje dane osobowe przetwarzamy we wskazanych poniżej celach, które są związane bezpośrednio z wykonaniem zlecenia.

Cel przetwarzania danych

Realizacja zamówienia dotycząca wykonania zleconego przez Ciebie badania.

Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaakceptowanie warunków zamówienia.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do realizacji zamówienia.

Skutek niepodania danych

Niemożność realizacji zamówienia.

 Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili masz możliwość cofnięcia udzielonej zgody.

Do momentu cofnięcia udzielonej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną w zakresie niezbędnym dla należytej realizacji Twojego zamówienia.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Tobie prawo do:

  • informacji na temat zgromadzonych Twoich danych osobowych,
  • wglądu i dostępu, zmiany i usunięcia Twoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom i organom publicznym w razie uzasadnionego żądania. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, którym również mogą być przekazywane dane wyłącznie w celu realizacji Twojego zlecenia.

Dostawcy naszych usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również w USA i Wielkiej Brytanii.

Obserwuj Genom w mediach społecznościowych

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00