Pakiety Badań na START - Autyzm

Autyzm oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią tzw. całościowe zaburzenia rozwoju. Oznacza to, że zaburzenia dotyczą różnych sfer funkcjonowania organizmu. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są diagnozowane zwykle we wczesnym dzieciństwie. Autyzm często jest określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. Należy zwrócić uwagę, że diagnoza zaburzeń rozwoju jest stawiana w oparciu o objawy, a nie przyczyny. Obecnie poznanych jest wiele czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów zaburzenia. Zazwyczaj jest to kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i innych, stanowiących unikatową, indywidualną kombinację, różną dla poszczególnych osób objętych tym zaburzeniem.

Specjalistyczne badania laboratoryjne pomagają w zdiagnozowaniu różnych czynników, które mogą mieć wpływ na wystąpienie i przebieg zaburzenia rozwoju oraz stanowić istotny element dla stworzenia efektywnej i indywidualnej terapii. PAKIETY NA START - AUTYZM oferują badania, które mogą być wykonane w pierwszej kolejności i nie wymagają konsultacji lekarskiej, a mogą być niezwykle przydatne chociażby w ułożeniu odpowiedniej diety:

Badania zostały zestawione w trzech Pakietach:

| PAKIET NA START MINI

Badanie Bazowe Jelit + Nietolerancje Pokarmowe IgG70 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

| PAKIET NA START MIDI

Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną + Nietolerancje Pokarmowe IgG70 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

| PAKIET NA START MAXI

Badanie Bazowe Jelit Profil Stres + Nietolerancje Pokarmowe IgG70 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 

OPISY BADAŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAKIETACH:

1. Opiaty/Peptydy w Moczu (Opiatowa nietolerancja glutenu i kazeiny)

Analizowane parametry:

 • Białka mleka: beta-kazomorfina 7, kazomorfina 1-3, kazomorfina 1-4, amid kazomorfiny 1-4,
 • Białka glutenowe: gliadorfina, egzorfina A5, egzorfina B5, egzorfina C.

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz (ok 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tygodnie 

Więcej informacji na temat badania=>

2. Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne na 70 produktów:

Analizowane parametry:

 • 70 produktów żywnościowych

Materiał do badania: krew włośniczkowa (z palca)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie

Więcej informacji na temat badania wraz z listą produktów

3.  Oznaczanie D-Arabinitolu w Moczu

Analizowane parametry:

 • D-Arabinitol,
 • Kreatynina enzymatyczna.

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz (ok 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tygodnie

Więcej informacji na temat badania=>

4. Badanie Bazowe Jelit

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 – 3 tygodnie

Więcej informacji na temat badania=>

5. Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Mmmunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki,
 • Zonulina.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tygodnie

Więcej informacji na temat badania=>

6. Badanie Bazowe Jelit Profil Stres

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki,
 • Zonulina,
 • Histamina.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tygodnie

Więcej informacji na temat badania=>

 

Wszystkie ww. badania wykonywane są w Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy).
Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek -piątek 9.00 - 16.00