Pakiety Badań na START - Autyzm

Autyzm często jest określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. Należy zwrócić uwagę, że diagnoza zaburzeń rozwoju jest stawiana w oparciu o objawy, a nie przyczyny. Obecnie poznanych jest wiele czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów zaburzenia. Zazwyczaj jest to kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i innych, stanowiących unikatową, indywidualną kombinację, różną dla poszczególnych osób objętych tym zaburzeniem.

Oferowana diagnostyka przyczyni się do rozpoznania czynników mających wpływ na wystąpienie i przebieg zaburzenia rozwoju oraz do stworzenia efektywnej, indywidualnej terapii.
 

PAKIETY NA START - AUTYZM zawierają zestawy badań, które umożliwiają rozpoczęcie terapii we właściwej kolejności działań: od interwencji dietetycznej, przez leczenie p/grzybicze, do całościowego wsparcia jelit. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez dietetyka.

Każdy z pakietów AUTYZM – BADANIA NA START obejmuje takie badania jak: Badanie Bazowe Jelit, opiatowa alergia na gluten i nietolerancja kazeiny oraz nietoleancja pokarmowe igG70. W pakiecie MAXI Badanie Bazowe Jelit zostało wzbogacone o Profil Stres, w ramach którego sprawdzana jest także nietolerancja histaminy. Badanie PAKIET NA START wykonywane jest z próbki kału dostarczonej do laboratorium.

Badania zostały zestawione w trzech Pakietach:

 • PAKIET NA START MINI

Badanie Bazowe Jelit + Nietolerancje Pokarmowe IgG70 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 • PAKIET NA START MIDI

Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną + Nietolerancje Pokarmowe IgG70 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 • PAKIET NA START MAXI

Badanie Bazowe Jelit Profil Stres + Nietolerancje Pokarmowe IgG70 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 

OPISY BADAŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAKIETACH

1. Opiaty/Peptydy w Moczu (Opiatowa nietolerancja glutenu i kazeiny)

Analizowane parametry:

 • Białka mleka: beta-kazomorfina 7, kazomorfina 1-3, kazomorfina 1-4, amid kazomorfiny 1-4,
 • Białka glutenowe: gliadorfina, egzorfina A5, egzorfina B5, egzorfina C

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz  (ok. 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

2. Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne na 70 produktów

Analizowane parametry:

 • 70 produktów żywnościowych

Materiał do badania: krew włośniczkowa    (z palca)
 

Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie

Więcej informacji na temat badania wraz z listą produktów =>

3.  Oznaczanie D Arabinitolu w
 
Moczu

Analizowane parametry:

 • D-Arabinitol,
 • Kreatynina enzymatyczna.

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz (ok 10 ml)
 

Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

4. Badanie Bazowe Jelit

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 – 3 tygodnie

Więcej informacji na temat badania=>

5. Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Mmmunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki,
 • Zonulina.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.
Więcej informacji na temat badania=>

6. Badanie Bazowe Jelit Profil Stres

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki,
 • Zonulina,
 • Histamina.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

Wszystkie ww. badania wykonywane są w Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy).
Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej =>

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00