Pakiety Badań na START - Autyzm

Autyzm często jest określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. Należy zwrócić uwagę, że diagnoza zaburzeń rozwoju jest stawiana w oparciu o objawy, a nie przyczyny. Obecnie poznanych jest wiele czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów zaburzenia. Zazwyczaj jest to kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i innych, stanowiących unikatową, indywidualną kombinację, różną dla poszczególnych osób objętych tym zaburzeniem.

Oferowana diagnostyka przyczyni się do rozpoznania czynników mających wpływ na wystąpienie i przebieg zaburzenia rozwoju oraz do stworzenia efektywnej, indywidualnej terapii.
 

PAKIETY NA START - AUTYZM zawierają zestawy badań, które umożliwiają rozpoczęcie terapii we właściwej kolejności działań: od interwencji dietetycznej, przez leczenie p/grzybicze, do całościowego wsparcia jelit. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez dietetyka.

Każdy z pakietów AUTYZM – BADANIA NA START obejmuje takie badania jak: Badanie Bazowe Jelit, opiatowa alergia na gluten i nietolerancja kazeiny oraz nietoleancja pokarmowe IgG70. W pakiecie V Badanie Bazowe Jelit zostało zastąpione badaniem Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy w ramach którego przeprowadzana jest szersza analiza mikrobioty jelitowej wraz z analizą próbki pod kątem pasożytów. Dodatkowo badanie zawiera analizę niestrawionych resztek pokarmowych oraz parametry: zonulinę i histaminę. Badanie PAKIET NA START wykonywane jest z próbki kału dostarczonej do laboratorium.

Badania zostały zestawione w trzech Pakietach:

 • PAKIET NA START I

Badanie Bazowe Jelit + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 • PAKIET NA START II

Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną lub Histaminą + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 • PAKIET NA START III

Badanie Bazowe Jelit Profil PLUS + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 • PAKIET NA START IV

Badanie Bazowe Jelit Profil Stres + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

 • PAKIET NA START V

Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny
 

OPISY BADAŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAKIETACH

1. Opiaty/Peptydy w Moczu (Opiatowa nietolerancja glutenu i kazeiny)

Analizowane parametry:

 • Białka mleka: beta-kazomorfina 7, kazomorfina 1-3, kazomorfina 1-4, amid kazomorfiny 1-4,
 • Białka glutenowe: gliadorfina, egzorfina A5, egzorfina B5, egzorfina C

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz  (ok. 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

2. Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne na 69 produktów

Analizowane parametry:

 • 69 produktów żywnościowych

 

Materiał do badania: krew włośniczkowa (z palca)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

3.  Oznaczanie D Arabinitolu w
 
Moczu

Analizowane parametry:

 • D-Arabinitol,
 • Kreatynina enzymatyczna.

 

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz (ok 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

4. Badanie Bazowe Jelit

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 – 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

5. Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną lub Histaminą

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Mmmunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki,
 • Zonulina lub Histamina

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

6. Badanie Bazowe Jelit Profil Stres

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki,
 • Zonulina,
 • Histamina.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.


Więcej informacji na temat badania=>

7. Badanie Bazowe Jelit Profil Plus

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • F. Prausnitzii, Akkermansia muciniphila,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki.

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 – 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania=>

8. Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy

Zakres badania:

 • Flora bakteriologiczna + flora mykologiczna:
  -różnorodność,
  -rozmieszczenie gromad,
  -enterotyp,
  -istotne bakterie (np. F. prausnitzii, A. muciniphila)
  -7 fakultatywnie chorobotwórczych drożdży,
 • Grupy funkcjonalne:
  -kolejno: wytwarzających maślan, ekwol, histaminę, siarkowodór, m. in. z uwzględnieniem powstawania wtórnych kwasów żółciowych, estrobolomu, metabolizmu TMA, fenolu, indolu i amoniaku.
 • Profil Pasożytnyczych Pierwotniaków
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki
 • Dodatkowe Parametry Bakteryjne
 • Ocena Trawienia i Wchłaniania
 • Zonulina
 • Histamina

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg. 

Wszystkie ww. badania wykonywane są w Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy).
Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na
Stronie Głównej =>

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00