Pakiety Badań - ,,na START'' - Diagnostyka Wspierająca
w Zaburzeniach ze Spektrum Autyzmu

Autyzm często jest określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. Należy zwrócić uwagę, że diagnoza zaburzeń rozwoju jest stawiana w oparciu o objawy, a nie przyczyny. Obecnie poznanych jest wiele czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów zaburzenia. Zazwyczaj jest to kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i innych, stanowiących unikatową, indywidualną kombinację, różną dla poszczególnych osób objętych tym zaburzeniem.

Oferowana diagnostyka przyczyni się do rozpoznania czynników mających wpływ na wystąpienie i przebieg zaburzenia rozwoju oraz do stworzenia efektywnej, indywidualnej terapii.
 

PAKIETY NA START - AUTYZM zawierają zestawy badań, które umożliwiają rozpoczęcie terapii we właściwej kolejności działań: od interwencji dietetycznej, przez leczenie p/grzybicze, do całościowego wsparcia jelit. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez dietetyka.

Każdy z pakietów AUTYZM – BADANIA NA START obejmuje takie badania jak: Badanie Bazowe Jelit (i jego modyfikacje), Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny oraz Nietolerancje Pokarmowe IgG69. W pakiecie V Badanie Bazowe Jelit zostało zastąpione badaniem Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy w ramach którego przeprowadzana jest szersza analiza mikrobioty jelitowej wraz z analizą próbki pod kątem pasożytów. Dodatkowo badanie zawiera analizę niestrawionych resztek pokarmowych oraz parametry: zonulinę i histaminę. Badanie PAKIET NA START wykonywane jest z próbki kału dostarczonej do laboratorium.

 

Badania zostały zestawione w pięciu Pakietach:

  • PAKIET NA START I

Badanie Bazowe Jelit + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

  • PAKIET NA START II

Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną lub Histaminą + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

  • PAKIET NA START III

Badanie Bazowe Jelit Profil PLUS + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

  • PAKIET NA START IV

Badanie Bazowe Jelit Profil Stres + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny

  • PAKIET NA START V

Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny
 

OPISY BADAŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAKIETACH

1. Opiaty/Peptydy w Moczu (Opiatowa nietolerancja glutenu i kazeiny)

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz  (ok. 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania

2. Nietolerancje pokarmowe
IgG-zależne na 69 produktów

Materiał do badania: krew włośniczkowa (z palca)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tyg.

Więcej informacji na temat badania

3.  Oznaczanie D-Arabinitolu
Moczu

Materiał do badań: drugi poranny mocz (ok 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania

4. Badanie Bazowe Jelit

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 – 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania

5. Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną lub Histaminą

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania

6. Badanie Bazowe Jelit Profil Stres

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania

7. Badanie Bazowe Jelit Profil Plus

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 – 3 tyg.

Więcej informacji na temat badania

8. Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tyg. 

Więcej informacji na temat badania

Wszystkie ww. badania wykonywane są w Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy).
Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na
Stronie Głównej

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00