Pakiety Tężyczkowe 

Tężyczka jest chorobą polegającą na wzmożonej reaktywności połączeń nerwowo-mięśniowych. Na jej obraz składa się szereg symptomów. Rozróżnia się tężyczkę jawną i utajoną. Tężyczka jawna, gdzie obserwujemy niski poziom wapnia, objawia się skurczami w obrębie aparatu mowy, twarzy, rąk i stóp oraz omdleniami. Dla tężyczki utajonej charakterystyczny jest właściwy poziom wapnia przy obniżonym poziomie magnezu lub występowanie zasadowicy. W tym przypadku obserwujemy pogorszenie nastroju, rozdrażnienie oraz specyficzne objawy neurologiczne (objawy Chvostka, Trousseau oraz Ibrahima–Lusta).

Proces diagnostyczny należy przeprowadzić na podstawie objawów klinicznych, a także badań laboratoryjnych oraz badania elektromiograficznego. Test na tężyczkę pozwala na odróżnienie tężyczki od innych jednostek chorobowych takich, jak padaczka lub astma oskrzelowa.

Źródłami braku równowagi pierwiastków w organizmie mogą być: niezbilansowana dieta, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia endokrynologiczne, nefrologiczne oraz choroby genetyczne.

Istotnym jest fakt, iż większość pierwiastków kluczowych dla tężyczki, to jony wewnątrzkomórkowe. Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany stanu organizmu niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Stąd właściwe badanie na tężyczkę wymaga analizy składu pierwiastkowego w komórkach krwi, czyli w erytrocytach.

Wynik badania podany jest w formie graficznej i opisowej z propozycją terapii.

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MINI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi)

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MIDI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi + Witamina B6)

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MAXI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi + Witamina B6 + Witamina D3)

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00