Profil Funkcji Wątroby - Hepatic Detox

Nasz organizm nieustannie próbuje wyeliminować toksyczne związki chemiczne poprzez procesy enzymatyczne w wątrobie. Kwas D-glukarowy w moczu to produkt uboczny I fazy detoksyfikacji, jest wskaźnikiem ekspozycji na ponad 200 substancji chemicznych. Moczowe kwasy merkapturowe są produktami końcowymi II fazy detoksykacji. Łącznie ocena obu analitów dostarcza cennych informacji o ekspozycji na ksenobiotyki, choroby wątroby i zdolność wątroby do eliminacji toksyn. Ten nieinwazyjny test wymaga tylko pojedynczej, porannej zbiórki moczu.

 

Materiał do badań: pierwszy mocz poranny (15 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor’s Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Porfiryn 

Porfiryny w moczu to chemiczne produkty uboczne w procesie wytwarzania hemu. Organizm wytwarza hem, który stanowi główną podstawę hemoglobiny, której celem jest  dostarczenie tlenu do wszystkich komórek ciała. Hem ma swój udział w produkcji energii wewnątrz komórek oraz w procesie detoksykacji, zachodzącym w wątrobie.

Badanie porfiryn w moczu jest kluczowe w przypadku autyzmu i obciążeń toksycznych, ponieważ na wytwarzanie hemu zły wpływ mają metale ciężkie, takie jak rtęć , ołów, arsen, cyna.

 

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

GPL-TOX (173 Toxic Non-Metal Chemical)

W miarę wzrastającego zanieczyszczenia środowiska coraz częściej stajemy w obliczu chronicznych chorób takich, jak nowotwory, choroby serca, syndrom chronicznego zmęczenia, nadwrażliwość chemiczna, spektrum autyzmu, ADD/ADHD, choroby autoimmunologiczne, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Ponieważ ekspozycja na zanieczyszczenia środowiska została powiązana z chronicznymi chorobami, laboratorium The Great Plains opracowało badanie GPL-TOX, profil ekspozycji na toksyczne związki chemiczne. W badaniu analizowana jest  obecność 173 różnych związków toksycznych wliczając pestycydy fosfoorganiczne, ftalaty, benzen, ksylen, chlorek winylu, środki owadobójcze piretroidowe i inne.

Profil analizuje również tigliglicynę (TG), marker zaburzeń mitochondrialnych, będących skutkiem mutacji mitochondrialnego DNA. Takie mutacje mogą być wywołane poprzez ekspozycję na związki toksyczne, infekcje, stan zapalny oraz zaburzenia poziomu składników pokarmowych.
 

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium The Great Plains (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Mykotoksyn (GPL-MycoTOX Profile)

W badaniu analizuje się metabolity obecnych w moczu mykotoksyn, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi. Niektóre z nich są rakotwórcze, inne wpływają na zaburzenia pracy układu immunologicznego, na poziom neuroprzekaźników (szczególnie dopaminy) oraz na wiele innych funkcji organizmu.

Objawy obciążenia organizmu grzybami i pleśnią:

 • Odczucie zmęczenia i osłabienia, złe samopoczucie,
 • Zmiany nastroju, wyraźne obniżenie nastroju aż do depresji,
 • Problemy z koncentracją i pamięcią,
 • Bóle i zawroty głowy,
 • Objawy grypopodobne,
 • Światłowstręt, przekrwione oczy, niewyraźne widzenie, łzawienie z oczu,
 • Metaliczny smak w ustach,
 • Bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, zmiany apetytu,
 • Uszkodzenie wątroby,
 • Podrażnienie gardła i przewodów oddechowych,
 • Problemy z zatokami, kaszel, duszności,  objawy przypominające astmę,
 • Problemy skórne,
 • Brak odporności na infekcje.

 

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium The Great Plains (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Obserwuj Genom w mediach społecznościowych

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00