Analiza Kwasów Organicznych (OAT)

Kwasy organiczne są związkami chemicznymi, będącymi produktami przemiany materii ssaków i wydalanymi z ich moczem. Metabolizm jest sumą reakcji chemicznych zachodzących w istotach żywych, których organizmy produkują i rozkładają cząsteczki w celu eliminacji strat i do produkcji energii.
Analizy kwasów organicznych zawierają w sobie badanie markerów mówiących o zaburzeniach z zakresu mikroflory jelit (drożdże, bakterie), poziomu witamin oraz minerałów, stresu oksydacyjnego, poziomu neurotransmiterów i jest jedynym badaniem kwasów organicznych, analizującym również markery szczawianów, które są powiązane z wieloma chronicznymi chorobami.

Badania OAT (Organic Acids Test) oferuje szybką i zaawansowaną analizę ogólnego zdrowia pacjenta, z wykorzystaniem ponad 70 markerów metabolizmu. Wiele osób z chorobami chronicznymi oraz zaburzeniami neurologicznymi wydala nietypowe kwasy organiczne wraz z moczem. Powodem takiej sytuacji może być zarówno doustne przyjmowanie antybiotyków, dieta bogata w cukier, zaburzenia odporności, niedawne infekcje, jak i czynniki genetyczne. Test Organic Acids pozwala na wykrycie nieprawidłowości i dobranie odpowiedniej terapii.

Zaburzenia metaboliczne mogą wpływać na zmiany odczuwania nastroju, nadaktywność, zaburzenia motoryczne, zmęczenie oraz funkcjonowanie układu immunologicznego. Jeżeli test OAT wykryje nieprawidłowości, leczenie powinno zawierać suplementację, taką jak witaminy lub antyoksydanty, a także zmianę diety. Po zastosowaniu leczenia zarówno pacjenci, jak i lekarze obserwują znaczącą poprawę stanu zdrowia, np.: zmniejszone zmęczenie, regularną pracę jelit, wzrost energii życiowej oraz koncentracji, zmniejszoną nadaktywność oraz bóle brzucha.

Badanie OAT w atrakcyjnej cenie jest szczególnie polecane przy początkowych testach przesiewowych.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Znaczniki przerostu mikroflory jelit (drożdży, grzybów i bakterii w tym Clostridium), 
 • Metabolity szczawianów,
 • Metabolity szlaku glikotycznego,
 • Produkcja energii (metabolity mitochondrialne cyklu Krebsa oraz aminokwasów),
 • Metabolity neuroprzekaźników,
 • Metabolity pirymidyn - metabolizm folianów,
 • Utlenianie ketonów i kwasów tłuszczowych,
 • Wskaźniki odżywcze:
  -Witaminy: B12, B6, B5, B2, C, Q10, biotyna
  -Prekursor glutationu i czynnik chelatujący
 • Wskaźniki detoksykacji: glutation, nadmiar amoniaku, aspartam, salicylany lub bakterie przewodu pokarmowego,
 • Metabolity aminokwasów,
 • Metabolizm minerałów.

Materiał do badania: pierwszy mocz poranny
Czas oczekiwania na wynik: 4 - 5 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium The Great Plains


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Analiza Kwasów Organicznych Pochodzenia Mikrobiologicznego (MOAT)

Analiza Kwasów Organicznych Pochodzenia Mikrobiologicznego (MOAT) to poszerzone badania na metabolizm, które jest częścią Analizy Kwasów Organicznych (OAT) i analizuje metabolity wytwarzane przez drożdże i bakterie. Podwyższone wartości testu wskazują na obecność drożdży lub dysbiozy bakteryjnej. W tym badaniu opisano 21 metabolitów (w tym kreatyninę), takich jak markery bakterii pożytecznych, bakterie patogenne, gatunki Clostridium, gatunki Candida, drożdże i metabolity grzybów oraz ogólne markery dysbiozy.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:
Znaczniki drożdży i grzybów: 

 • Kwas 2-hydroksy-2-metylobutanodiowy,
 • Kwas 5-hydroksymetylo-2-furanokarboksylowy,
 • Kwas 3-oksoglutarowy,
 • Kwas furano-2,5-dikarboksylowy,
 • Furanokarboksy-loglicyna,
 • Kwas winowy,
 • Arabinoza,
 • Kwas karboksycytrynowy,
 • Kwas propano-1,2,3-trikarboksylowy.

Znaczniki bakteryjne:

 • Kwas hipurowy,
 • Kwas 2-hydroksyfenylooctowy,
 • Kwas 4-hydroksybenzoesowy,
 • Kwas 4-hydroksyhipurowy,
 • DHPPA (pożyteczne bakterie),
 • Znaczniki bakteryjne - Clostridia:
 • Kwas 4-hydroksyfenylooctowy (C. difficile, C. stricklandii, C. lituseburense i inne),
 • HPHPA (C. sporogenes, C. caloritolerans, C. botulinum i inne),
 • 4-krezol (C. difficile),
 • Kwas 3-indolooctowy (C. stricklandii, C. lituseburense, C. subterminale i inne).

Dodatkowe wskaźniki:

 • Kwas 3-hydroksy-3-metyloglutarowy,
 • Kwas 2-hydroksyhipurowy,
 • Kreatynina.

Materiał do badania: pierwszy mocz poranny
Czas oczekiwania na wyniki: ok. 4 - 5 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium The Great Plains


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Profil Kompleksowy Organix

Kompleksowy Profil Kwasów Organicznych Organix® (Organix® Comprehensive Profile) to kompleksowe badanie dostarczające informacji o komórkowym metabolizmie składników odżywczych.

Pozwala ono na zdiagnozowanie zaburzeń metabolicznych poprzez analizę 47 różnych kwasów organicznych związanych z:

 • metabolizmem kwasów tłuszczowych i węglowodanów,
 • komórkową i mitochondrialną produkcją energii,
 • witaminami z grupy B,
 • metabolizmem neurotransmiterów,
 • detoksykacją organizmu oraz aktywnością flory jelitowej (bakterie, w tym Clostridium sp. i drożdże).

Kumulacja tych specyficznych metabolitów, wykrywana z moczu, często sygnalizuje zablokowanie jakiegoś szlaku metabolicznego. Przeszkoda ta może wynikać z deficytu składników odżywczych, dziedzicznych niedoborów enzymatycznych, nagromadzenia toksyn lub działania niektórych leków. Badanie Organix umożliwia zaprojektowanie zindywidualizowanej suplementacji, dzieki której możliwe będzie odzyskanie równowagi biochemicznej.

Badanie Organix służy zarówno do diagnozy zaburzeń biochemicznych, jak i monitorowania przebiegu oraz efektywności stosowanej terapii, jest cennym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na ustalenie:

 • funkcjonalnego zapotrzebowania na witaminy oraz minerały,
 • zapotrzebowania na witaminy z grupy B,
 • niedoborów aminokwasów,
 • stresu oksydacyjnego i zapotrzebowania na antyoksydanty,
 • wydajności procesu detoksykacji,
 • metabolizmu neurotransmiterów,
 • wydajności mitochondrialnego szlaku energetycznego,
 • statusu kwasu liponowego i koenzymu Q10,
 • markerów przerostu bakterii oraz drożdży.

Badanie jest zalecane osobom:

 • z problemami z utrzymaniem wagi,
 • z zaburzeniami snu,
 • z depresją,
 • wrażliwym na odczynniki chemiczne.
   

Część parametryczna jest uzupełniona o rekomendację indywidualnej suplementacji.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Metabolizm kwasów tłuszczowych,
 • Metabolizm węglowodanów,
 • Produkcja energii,
 • Witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6, biotyna (H, B7),
 • Kofaktory metylacji,
 • Metabolizm neurotransmiterów,
 • Stres oksydacyjny i antyoksydanty,
 • Toksyny oraz detoksykacja,
 • Markery przerostu bakterii, w tym bakterie z rodz. Clostridium,
 • Marker przerostu drożdży (D-arabinitol).

Materiał do badania: pierwszy mocz poranny
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Genova Diagnostics (Anglia)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Metabolomix+ (dawniej ONE)

Metabolomix+ (DAWNIEJ ONE) to unikalna kombinacja badań metabolizmu, która zapewnia analizę kluczowych biomarkerów żywieniowych. Jest to nieinwazyjny sposób oceny funkcjonalnej zapotrzebowania na przeciwutleniacze, witaminy z grupy B, składniki mineralne, kwasy tłuszczowe i aminokwasy oraz ocenę trawienia i wchłaniania wszystkich tych składników. Informacje uzyskane z badania Metabolomix+ pozwalają ukierunkować terapie żywieniowe na konkretne potrzeby organizmu.

Dla jeszcze lepszego przeglądu stanu odżywienia organizmu możliwe jest poszerzenie diagnostyki metabolicznej o dodatkowe parametry, oparte na unikalnych potrzebach organizmu.

Wynik Metabolomix+ Profile pozwala na łatwą interpretację i zastosowanie zawartych w nim zaleceń. Zawiera on Sugerowany Harmonogram Suplementacji, który zapewnia spersonalizowane rekomendacje na podstawie wyników testów. Dołączony do wyniku komentarz (raport), zawiera informacje związane z funkcją składników odżywczych, przyczynami i powikłaniami spowodowanymi ich niedoborami oraz ich źródłami w diecie. Badanie Metabolomix+ obejmuje między innymi badania mitochondrialne, oraz analizę kwasów tłuszczowych.

 

PARAMETRY BADANIA

Wynik Metabolomix+ Profile podzielony jest na kilka sekcji:

1. Kwasy Organiczne:

 • Zaburzenia wchłaniania i dysbioza,
 • Energia komórkowa i metabolity mitochondriów,
 • Metabolity neuroprzekaźników (neurotransmiterów),
 • Markery witamin,
 • Markery detoksykacji,
 • Metabolizm tyrozyny.

2. Aminokwasy:

 • Niezbędne aminokwasy,
 • Aminokwasy białkowe,
 • Metabolity pośrednie,
 • Markery powiązane z peptydami,
 • Markery stresu oksydacyjnego.

3. Analiza Kwasów Tłuszczowych - Bloodspot (jeśli wybrano jako parametr dodatkowy):

 • Kwasy tłuszczowe Omega-3,
 • Kwasy tłuszczowe Omega-6,
 • Kwasy tłuszczowe Omega-9,
 • Nasycone kwasy tłuszczowe,
 • Jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
 • Aktywność delta-6-desaturazy (D-6-D),
 • Czynnik ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych,

4. Analiza Pierwiastków Toksycznych z Moczu (jeśli wybrano jako parametr dodatkowy):

 • Analizowane pierwiastki: ołów, rtęć, glin (aluminium), antymon, arsen, bar, bizmut, kadm, cez, gadolin, gal, nikiel, niob, platyna, rubid, tal, tor, cyna, wolfram, uran, siarka.

5. Genomics – Testy Genetyczne (jeśli jeden lub więcej z poniższych SNP zostanie wybranych jako parametr dodatkowy):

 • APO E (C112R + R158C),
 • MTHFR (A1298C + C677T),
 • TNF-α,
 • COMT (V158M).

Materiał do badań: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Genova Diagnostics (Anglia)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

NutrEval

Test NutrEval FMV® określa kluczowe niedobory żywieniowe, ocenia ogólny stan odżywienia w celu określenia spersonalizowanych potrzeb suplementacji antyoksydantów, witamin z grupy B, minerałów, niezbędnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, suplementacji wspierającej procesy trawienia i innych wybranych składników odżywczych. NutrEval FMV jest zaawansowanym narzędziem diagnostycznym do prowadzenia terapii dietetycznych, często zwiększających i przyspieszających powrót do zdrowia w sytuacji złożonych chorób przewlekłych. Do profilu można również dobrać wybrane biomarkery genomiczne, w celu zwiększenia personalizacji terapii.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Analiza kwasów organicznych,
 • Metabolizm aminokwasów,
 • Analiza kwasów tłuszczowych,
 • Pierwiastki Toksyczne i Odżywcze z Erytrocytów,
 • Stres oksydacyjny.

Materiał do badania: krew żylna i mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 - 4 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Genova Diagnostics Europe (Anglia)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Analiza Aminokwasów z Moczu

Wiele osób ma „ukryte” zaburzenia metabolizmu aminokwasów (AA), które są problematyczne i często pozostają nierozpoznane. Zaburzenia metabolizmu AA często przejawiają się niecharakterystycznymi objawami. Ze względu na bogactwo dostarczonych informacji Analiza Aminokwasów powinna być przeprowadzana za każdym razem, gdy potrzebne są dokładne informacje o stanie odżywienia organizmu, czy też informacje o procesach metabolicznych.

Analiza aminokwasów dostarcza podstawowych informacji na temat zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze, w tym jakości i ilości białka pokarmowego, zaburzeń trawienia oraz niedoborów witamin i minerałów - szczególnie kwasu foliowego, B12, metabolizmu B6, cynku i magnezu. Ponadto badanie metaboliczne dostarcza ważnych informacji diagnostycznych na temat funkcji wątroby i nerek, dostępności prekursorów neuroprzekaźników, zdolności do detoksykacji, podatności na chorobę tętnic obwodowych (homocystyna) oraz wielu wrodzonych zaburzeń metabolizmu aminokwasów.

Wyniki badania profilu metabolicznego są przedstawione w funkcjonalnym formacie, który pozwala na łatwą interpretację. Na podstawie zgromadzonych wyników, przedstawiane są: kompleksowe podsumowanie potrzebnej suplementacji (np. wit. B6, B12/folianów, Mg), a także podejrzewane schorzenia takie, jak złe trawienie/złe wchłanianie, nieprawidłowa flora przewodu pokarmowego, zaburzenia detoksykacji, stres oksydacyjny. W celu uproszczenia interwencji żywieniowej zamieszczane są również indywidualnie dopasowane harmonogramy uzupełniania aminokwasów oraz przejrzysty komentarz odnoszący się do uzyskanych wyników.

Badanie profilu metabolicznego pozwala określić:

 • niedobory lub zaburzony metabolizm siarki,
 • zaburzenia wchłaniania,
 • konieczność suplementacji,
 • ekspozycję na toksyczne chemikalia,
 • zapotrzebowanie organizmu na witaminy: B6 (16 markerów) oraz B12 (homocysteina, glicyna, kwas beta-aminoizomasłowy),
 • wskaźniki różnicujące zaburzenia związane z jelitową barierą GI,
 • zaburzenia trawienia niedobory enzymów żołądkowych,
 • typy metaboliczne: histydynuria (- emia), hiperfenyloalaninuria (-emia) itp.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Proste aminokwasy obojętne: glicyna, alanina, seryna, treonina,
 • Aminokwasy rozgałęzione: walina, leucyna, izoleucyna,
 • Aminokwasy zawierające siarkę: cystyna, cysteina, metionina, tauryna,
 • Aminokwasy aromatyczne: fenyloalanina, tyrozyna,
 • Aminokwasy heterocykliczne: prolina, histydyna, tryptofan,
 • Aminokwasy kwaśne i ich amidy: kwas asparaginowy, asparagina, kwas glutaminowy, glutamina,
 • Aminokwasy zasadowe: arginina, lizyna,
 • Markery funkcji żołądkowo-jelitowych: amoniak, etanoloamina, Alfa-aminoadypinian, treonina, tryptofan, tauryna, Beta-alanina, Beta-aminoizomaslan, anseryna, karnozyna, Gamma-aminomaślan, hydroksyprolina,
 • Markery metabolizmu magnezu: cytrulina, etanoloamina, fosfoetanoloamina, fosfoseryna, seryna, tauryna, sulfotlenek metioniny,
 • Markery metabolizmu witamin z grupy B6, B12 i folianów: seryna, Alfa-aminoadypinian, cysteina, cystationina, 1-metylohistydyna, 3-metylohistydyna, Alfa-amino-N-maślan, Beta-aminoizomaślan, Beta-alanina, homocysteina, sarkozyna,
 • Markery funkcji detoksykacyjnych: metionina, cysteina, tauryna, glutamina, glicyna, asparagina,
 • Markery metabolizmu neurotransmiterów: amoniak, glutamina, fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan tauryna, cystationina, Beta-alanina,
 • Metabolity mocznikowego cyklu Krebsa: arginina, asparagina, cytrulina, ornityna, mocznik, amoniak, glutamina, asparaginian,
 • Kreatynina.

Materiał do badania: mocz (zalecana 24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Poziom Aminokwasów

Analiza aminokwasów wchodzi w zakres medycyny molekularnej i diagnostyki mitochondrialnej.

Aminokwasy to elementy budulcowe białek, są niezbędne dla wielu procesów toczących się w organizmie. W układzie pokarmowym dochodzi do rozpadu białek pochodzących z pokarmu na indywidualne aminokwasy, które następnie są wchłaniane do krwiobiegu. Aminokwasy biorą udział w produkcji hormonów białkowych, płynów ustrojowych, enzymów, czy neuroprzekaźników.

Analiza Poziomu Aminokwsów to badania metaboliczne krwi, mające na celu określenie ich poziomu.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Aminokwasy proste obojętne (Glicyna, Alanina, Seryna,Treonina),
 • Aminokwasy rozgałęzione (Walina, Leucyna, Izoleucyna),
 • Aminokwasy zawierających siarkę (Cystyna, Metionina, Tauryna),
 • Aminokwasy aromatyczne (Fenyloalanina, Tyrozyna),
 • Aminokwasy heterocykliczne (Prolina, Hydroksyprolina, Histydyna, Tryptofan),
 • Aminokwasy kwaśne z amidami (Kwas asparaginowy, Asparagina, Kwas glutamonowy, Glutamina),
 • Aminokwasy zasadowe (Arginina, Lizyna, Ornityna, Cytrulina).

Materiał do badania: krew
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Analiza Kwasów Tłuszczowych

Kwasy tłuszczowe pełnią ważną funkcję w budowie i przebudowie nowych struktur komórkowych. Wpływają nie tylko na płynność krwi, ale też na aktywność i przepuszczalność błon komórkowych. Odgrywają również ważną rolę w komórkach nerwowych i mózgu, jak i w rozwoju neurologicznym dzieci. Kwasy tłuszczowe są podstawowym materiałem budulcowym przy powstawaniu hormonów i tkanek o funkcjach regulujących w organizmie. Niektóre z nich, np. kwas dokozaheksaenowy (DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA) mają działanie przeciwzapalne i zmniejszają ryzyko miażdżycy oraz chronią przed chorobami układu krążenia dzięki swojej funkcji regulującej ciśnienie krwi. Wspierają również układ odpornościowy. Mają również znaczący wpływ na ryzyko wystąpienia kilku chorób przewlekłych.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania: 

 • Nasycone kwasy tłuszczowe: kwas mirystrynowy, kwas stearynowy, kwas palmitynowy, kwas arachidowy, kwas behenowy, kwas lignocerowy,
 • Mononienasycone kwasy tłuszczowe: kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas gadoleinowy, kwas nerwonowy,
 • Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3: kwas alfa-linolenowy, kwas eikozapentaenowy, kwas dokozapentaenowy, kwas dokozaheksaenowy,
 • Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-6: kwas linolenowy, kwas gamma-linolenowy, kwas dihomo-gamma-linolenowy, kwas arachidonowy, kwas dokozatetraenowy, kwas eikozadienowy, kwas dokozapentaenowy,
 • Kwasy tłuszczowe trans: kwas trans-palmitynowy, kwas trans-oleinowy, kwas trans-linolenowy, % udział przemysłowych tłuszczów trans,
 • Dodatkowe parametry: równowaga eikozanoidów, współczynnik Omega-3, stosunek Omega-6/Omega-3.
   

Materiał do badania: kropla krwi (Blood Spot)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Wykonanie analizy: Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Analiza Opiatów/Peptydów w Moczu

Badanie opiatów z moczu pozwala na zdiagnozowanie nietolerancji na gluten i kazeinę. Gluten jest to grupa białek (mieszanina gluteniny i gliadyny) występujących w zbożach. Kazeina występuje w mleku i stanowi ok.75% wszystkich jego białek.

Metabolizm tych naturalnie występujących białek (gluten jest zawarty w zbożach, natomiast kazeina jest białkiem mleka) może być zaburzony, co skutkuje występowaniem produktów pośrednich zachodzących przemian – opioidy oraz peptydy. Badania potwierdzają, że związki te wpływają na funkcjonowanie mózgu, a więc na zdrowie i zachowanie osoby, u której są wytwarzane, utrudniając komunikację oraz funkcjonowanie. Nietolerancja ta jest częściej spotykana u dzieci oraz osób z zaburzeniami rozwoju, u których może obniżać zdolności uczenia, zapamiętywania, rozwoju i interakcji ze społeczeństwem.

Diagnoza nietolerancji glutenu i kazeiny, prowadzi do zastosowania restrykcyjnej diety bezglutenowej i bezmlecznej. Znaczna większość osób z nietolerancją odczuwa poprawę zdrowia po zmianie diety.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Białka mleka:
  -beta-kazmorfina 7,
  -kazmorfina 1-3,
  -kazmorfina 1-4,
  -amid kazmorfiny 1-4.

   
 • Białka glutenowe:
  -gliadomorfina,
  -egzorfina A5,
  -egzorfina B5,
  -egzorfina C.

Materiał do badań: pierwszy poranny mocz (ok 10 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Analiza D-Arabinitolu

Arabinitol jest metabolitem charakterystycznym dla drożdży z rodzaju Candida. Badanie pozwala na wykrycie czynnej infekcji Candida, zwłaszcza u osób z osłabioną odpowiedzią immunologiczną. Podstawą diagnostyczną są obecne w moczu metabolity grzybów z rodziny Candida (w tym z rodziny Candida Albicans).

Badanie na oznaczenie D-Arabinitolu pozwala na wykrycie infekcji Candida i wskazane jest przede wszystkim u osób o osłabionym układzie immunologicznym, ale także u osób z przewlekłymi grzybicami, nowotworami, u chorych na cukrzycę, u osób ze stanami zapalnymi układu pokarmowego, zaburzeniami trawienia i przy dysbiozie jelitowej. Test wskazany jest też u chorych przyjmujących cytostatyki oraz leki immunosupresyjne oraz przy długotrwałej antybiotykoterapii.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • D-Arabinitol,
 • Kreatynina.

Materiał do badania: drugi mocz poranny
Oczekiwanie na wynik: ok. 2 - 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Profil Witaminowy

Badanie określa poziom witamin z grupy B, poziom witaminy D oraz koenzymu Q10.


Witamina B6 (jako fosforan pirydoksalu) jest kofaktorem enzymów uczestniczących w glikogenolizie, syntezie neuroprzekaźników, hemu, witaminy B3, czerwonych krwinek i kwasów nukleinowych. Niedobór może wywoływać symptomy neurologiczne (drażliwość, depresja, drgawki), zapalenie jamy ustnej, osłabienie odporności czy podwyższenie poziomu homocysteiny. Źródłami w pokarmie są: drób, wołowina, wątroba wołowa, ryby, ziarna zbóż, kiełki pszenicy, soja, soczewica, orzechy, nasiona, ziemniaki, szpinak i marchewki.

Witamina B9 (kwas foliowy) odgrywa kluczową rolę w koenzymach związanych z syntezą DNA i Sadenozylometioniny, metylacji, metabolizmie kwasów nukleinowych i aminokwasów oraz powstawaniu czerwonych krwinek. Niedobór może skutkować anemią, zmęczeniem, obniżonym poziomem metioniny, podwyższonym homocysteiny, obniżoną odpornością, chorobami serca, powstawaniem wad wrodzonych i ryzykiem zawału serca. Do źródeł kwasu foliowego zaliczamy: wzbogacane zboża, zielone warzywa, fasolę i rośliny strączkowe.

Witamina B12 odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu energii z tłuszczów i białek, metylacji, syntezie hemoglobiny i krwinek czerwonych, oraz konserwacji komórek nerwowych, DNA i RNA. Niedobór może prowadzić do anemii, zmęczenia, objawów neurologicznych, błędów w przebiegu metylacji i łamliwości chromosomów. Źródłami pokarmowymi mogą być: czerwone mięso, drób, ryby, jaja.

Coenzym Q10 bierze udział w procesie wytwarzania energii w komórkach, poprawia ich dotlenienie, chroni przed niszczącym wpływem wolnych rodników. Jest konieczny zwłaszcza do prawidłowej pracy tych organów, które do funkcjonowania potrzebują dużo energii, czyli dla serca i mięśni szkieletowych. Jako antyoksydant koenzym Q10 ma właściwości antynowotworowe. Przeciwdziała powstawaniu złogów cholesterolowych w tętnicach. Niezwykłą właściwością Q10 są jego zdolności naprawcze – nie tylko przeciwdziała on negatywnym zmianom, ale też jest w stanie je niwelować. Gdy zaczyna go w organizmie brakować, pojawia się zespół przewlekłego zmęczenia, spadek odporności i wydolności fizycznej, a także objawy ze strony narządów, w których najbardziej odczuwalny jest deficyt, np. zmniejszenie wydolności serca i zaburzenia jego pracy. Organizm wytwarza pewną ilość koenzymu, ale produkcja ta zmniejsza się po 35. roku życia.

Witamina D to grupa związków chemicznych: witamina D1 (kalcyferolu), witamina D2 (ergokalcyferolu) i witamina D3 (cholekalcyferolu). Należą one do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Oznacza to, że nie są wydalane z organizmu wraz z moczem czy potem, tylko magazynowane w tkance tłuszczowej i wątrobie. Ponadto są lepiej wchłaniane w połączeniu z tłuszczem. Witamina D bierze udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz mineralizacji tkanki kostnej. Korzystnie wpływa na sprawność układu immunologicznego. W chorobach alergicznych witamina D zwiększa produkcję przeciwalergicznych i przeciwzapalnych cytokin wytwarzanych przez komórki immunologiczne, które mają działanie silnie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Witamina D3 ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i dobrego samopoczucia.

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania:

 • Witaminy z grupy B: B6, B9, B12,
 • Koenzym Q-10,
 • 25-OH-D3.

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Metabolizm Witamin

Witamina B2 jest kluczowym składnikiem enzymów związanych z funkcją antyoksydacyjną, wytwarzaniem energii, detoksykacją, metabolizmem metioniny i aktywacją witamin. Niski poziom witaminy B2 może być skutkiem przewlekłego alkoholizmu oraz przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych, doustnych środkow antykoncepcyjnych, trojpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, chinakryny czy adriamycyny. Niedobór witaminy B2 może skutkować stresem oksydacyjnym, dysfunkcją mitochondriów, obniżonym poziomem kwasu moczowego oraz witamin B3 i B6, podwyższonym poziomem homocysteiny oraz anemią czy zapaleniami jamy ustnej i gardła. Źrodłami witaminy B2 w pokarmach są: mleko, ser, jaja, ziarna zbóż, wołowina, kurczak, kiełki pszenicy, ryby, brokuły, szparagi, szpinak, grzyby i migdały.

Witamina B6 (jako fosforan pirydoksalu) jest kofaktorem enzymów uczestniczących w glikogenolizie, glukoneogenezie, syntezie neuroprzekaźników, hemu, witaminy B3, czerwonych krwinek i kwasów nukleinowych. Niski poziom witaminy B6 może być wynikiem przewlekłego alkoholizmu, długoterminowego przyjmowania leków moczopędnych, estrogenów (doustne leki antykoncepcyjne, terapia hormonalna), leków przeciwgruźliczych, penicyloaminy, L-DOPA i digoksyny. Niedobór może wywoływać symptomy neurologiczne (drażliwość, depresja, drgawki), zapalenie jamy ustnej, osłabienie odporności czy podwyższenie poziomu homocysteiny. Źródłami witaminy B6 w pokarmach są: drób, wołowina, wątroba wołowa, ryby, ziarna zbóż, kiełki pszenicy, soja, soczewica, orzechy, nasiona, ziemniaki, szpinak i marchewki.

Kwas foliowy (witamina B9) odgrywa kluczową rolę w koenzymach związanych z syntezą DNA i sadenozylometioniny, metylacji, metabolizmie kwasów nukleinowych i aminokwasów oraz powstawaniu czerwonych krwinek. Niski poziom kwasu foliowego może być skutkiem alkoholizmu, przyjmowania dużych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), leków przeciwcukrzycowych, blokerów receptora H2, niektórych leków moczopędnych i przeciwdrgawkowych, selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, metotreksatu, trimetoprimu, pirymetaminy, triamterenu, sulfasalazyny czy cholestyraminy. Niedobór może skutkować anemią, zmęczeniem, obniżonym poziomem metioniny, podwyższonym poziomem homocysteiny, obniżoną odpornością, chorobami serca, powstawaniem wad wrodzonych i ryzykiem zawału serca. Do źródeł kwasu foliowego zaliczamy: wzbogacane zboża, zielone warzywa, fasolę i rosliny strączkowe.

Witamina B12 odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu energii z tłuszczów i białek, metylacji, syntezie hemoglobiny i krwinek czerwonych oraz konserwacji komórek nerwowych, DNA i RNA. Obniżony poziom witaminy B12 w organizmie może być powodowany przez: alkoholizm, zaburzenia wchłaniania, obniżony poziom kwasów żołądkowych (wywołany przez zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, zakażenie Helicobacter pylori, anemię złośliwą, blokery receptora H2, inhibitory pompy protonowej), wegańską dietę, leki przeciwcukrzycowe, cholysteraminę, chloramfenikol, neomycynę czy kolchicynę. Niedobór może prowadzić do anemii, zmęczenia, objawów neurologicznych (parestezje, utrata pamięci, depresja, demencja), błędow w metylacji i łamliwości chromosomów. Źródłami witaminy B6 w pokarmach są: skorupiaki, czerwone mięso, drób, ryby, jaja.

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania: 

 • Kwas metylomalonowy – metabolit wit. B12,
 • Glutaran – metabolit wit. B2,
 • 3-OH-3-metyloglutaran – metabolit koenzymu Q10,
 • Metylocytrynian – metabolit wit. B12,
 • Cystationina – metabolit wit. B12, kwasu foliowego (B9), wit. B6.

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Analiza Kryptopyrrolii

Kryptopyrroluria jest zaburzeniem genetycznym, dotyczy metabolizmu hemu, czyli pigmentu czerwonych krwinek. Jej podłożem jest nabyta nierównowaga biochemiczna przejawiająca się w nadmiernej produkcji pyrroli przez organizm. Jest to produkt uboczny syntezy hemoglobiny, który zostaje wydalany z moczem. U większości populacji poziom pyrolii jest niski, znacząco wzrasta u osób z pyrrolurią. Pyrrole wiążą się w organizmie z cynkiem, biotyną, witaminą B6 i manganem, co przyczynia się do nadmiernego ich wydalanie z moczem. Powoduje to poważne problemy, głównie w sferze psychicznej. Wysokie poziomy pyrolii odnotowuje się w schizofrenii, autyzmie, ADHD, depresji, chorobie dwubiegunowej, chorobie Parkinsona, czy diagnozując zatrucie metalami ciężkimi. Badania mają za zadanie ilościowe oznaczenie kryptopyrolii w moczu. W przypadku potwierdzenia zaburzenia trzeba zadbać o większy udział w diecie traconych składników odżywczych oraz ich ewentualne suplementowanie.

Wynik badania przedstawiony jest w formie graficznej i opisowej z propozycją terapii.

W przypadku pozytywnego wyniku badania diagnozowana jest kryptopyrroluria. Leczenie wyrównujące przynosi wymierne efekty.

Objawy:

 • Niestabilność emocjonalna,
 • Brak umiejętności zapamiętywania snów,
 • Niska tolerancja stresu,
 • Zaburzenia behawioralne,
 • Częste bóle stawów,
 • Częste infekcje,
 • Słaby apetyt, w szczególności rano,
 • Słaba tolerancja białka,
 • Preferowanie diety wegetariańskiej,
 • Blada karnacja, trudność w pozyskaniu opalenizny,
 • Białe plamki na paznokciach,
 • Mdłości, choroba lokomocyjna,
 • Hipoglikemia,
 • Alergie,
 • Częste poczucie zmęczenia,
 • Słabe szkliwo nazębne,
 • Problemy z dziąsłami,
 • Słodkawy zapach potu i oddechu,
 • Nietolerancje na światło, zapach, dźwięk,
 • Drgawki, spazmy,
 • Halucynacje,
 • Nieproporcjonalne nabieranie masy tłuszczowej,
 • Chłodne dłonie i stopy,
 • Sucha i szorstka skóra,
 • Słaba pamięć krótkoterminowa.

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania

 • Ilościowe oznaczenie kryptopyrolii w moczu.

Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

 


 

Profil Funkcji Wątroby - Hepatic Detox

Nasz organizm nieustannie próbuje wyeliminować toksyczne związki chemiczne poprzez procesy enzymatyczne w wątrobie. Kwas D-glukarowy w moczu to produkt uboczny I fazy detoksyfikacji, jest wskaźnikiem ekspozycji na ponad 200 substancji chemicznych. Moczowe kwasy merkapturowe są produktami końcowymi II fazy detoksykacji. Łącznie ocena obu analitów dostarcza cennych informacji o ekspozycji na ksenobiotyki, choroby wątroby i zdolność wątroby do eliminacji toksyn. Ten nieinwazyjny test wymaga tylko pojedynczej, porannej zbiórki moczu.

 

PARAMETRY BADANIA

Zakres badania

 • Stężenie kwasu D-glukarowego,
 • Stężenie kwasów merkapturowych.

Materiał do badań: pierwszy mocz poranny (15 ml)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 - 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor’s Data (USA)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00