Badanie Bazowe Jelit

Mikroflora jelitowa jest niezwykle istotna dla ludzkiego organizmu, ponieważ odpowiedzialna jest za wiele funkcji organizmu, m.in. za ochronę przed infekcjami, funkcjonowanie układu nerwowego, nadwagę i niedowagę, odczuwanie bólu, samopoczucie psychiczne.

Każdy od urodzenia nabywa indywidualny profil bakteryjny, który przystosowuje go do trawienia i wchłaniania pożywienia. Przy nieprawidłowej pracy jelit i nieodpowiedniej diecie występują niedobory witamin, aminokwasów oraz minerałów. Zaburzone wchłanianie składników pokarmowych powoduje w dalszej konsekwencji obniżenie odporności i rozwijanie się różnego rodzaju schorzeń, które nie leczone przechodzą z czasem w stan chroniczny. 

Badania mikrobiomu jelitowego polegają na laboratoryjnej analizie mikroflory jelitowej z zaznaczeniem zarówno deficytów bakteryjnych, jak i przerostu flory dysbiotycznej. W zakres badania mikroflory jelit wchodzi również analiza markerów stanu zapalnego, ocena trawienia i wchłaniania, ocena markerów trzustkowych oraz immunologii jelit. Wyniki analiz stanowią podstawę kompleksowej oceny stanu układu pokarmowego. Test mikroflory jelitowej to badania, w zakres których dodatkowo wchodzi sprawdzenie poziomu bakterii Akkermansia muciniphila oraz bakterii F. Prausnitzii.

Wynik badania flory bakteryjnej jelit, składający się z graficznie przedstawionej części metrycznej i obszernego komentarza lekarza laboratorium, pozwala na podjęcie zindywidualizowanej, a przez to skutecznej terapii.

Badanie Bazowe Jelit to skuteczne i profilaktyczne badania diagnostyczne przewodu pokarmowego. W zakres wszystkich pakietów (poza Profilem Probiotycznym) wchodzą badanie kału na resztki pokarmowe i bakterie, oceny pracy trzustki i markerów zapalnych jelit.

PARAMETRY PROPONOWANYCH BADAŃ

Status Mikrobioty Jelitowej

  Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie).

 

 

 

Status Mikrobioty Jelitowej Profil Plus

   Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • F. Prausnitzii, Akkermansia muciniphila,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie).

 

Badanie Bazowe Jelit

 Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki.

 

Badanie Bazowe Jelit Profil Plus

 Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • F. Prausnitzii, Akkermansia muciniphila,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki.

Badanie Bazowe Jelit Profil Stres

Zakres badania:

 • Podstawowe właściwości kału
  (konsystencja, kolor, pH),
 • Bakteriologia,
 • Mykologia (drożdże i pleśnie),
 • Markery stanu zapalnego: alfa-
  antytrypsyna, kalprotektyna,
 • Immunologia jelit (wydzielnicze IgA),
 • Niestrawione resztki pokarmowe,
 • Ocena pracy trzustki,
 • Zonulina,
 • Histamina.

Parametry dodatkowe (uzupełniające):

 • Niestrawione Resztki Pokarmowe,
 • Ocena Trawienia/Wchłaniania,
 • Zonulina + Histamina,
 • Zonulina,
 • Histamina,
 • Laktoferyna + Lizozym,
 • Laktoferyna,
 • Lizozym,
 • EPX,
 • Kalprotektyna,
 • Blastocystis (różnicowanie),
 • Profil Mucyny/Maślany,
 • Marker Nowotworowy: M2-PK,
 • Krótkołańcuchowe Kw. Tłuszczowe - SCFAs,
 • Parazytologia + Mikrosporydia,
 • β-Glukuronidaza,
 • Elastaza Trzustkowa i Kwasy Żółciowe.

Czas oczekiwania na wynik: ok. 2-3 tygodnie
Materiał do badania: kał
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Kompleksowa Analiza Kału (CSA)

Kompleksowa Analiza Kału (ang. Comprehensive Stool Analysis - CSA) jest nieinwazyjną analizą diagnostyczną, która ocenia status mikroflory pożytecznej, komensalnej (niezbilansowanej), w tym gatunków Clostridium, a także flory dysbiotycznej (bakterii patogennych) oraz drożdży i grzybów.

Precyzyjna identyfikacja gatunków patogennych i badanie wrażliwości znacznie ułatwia wybór najbardziej odpowiednich farmaceutycznych lub naturalnych środków do prowadzenia terapii. Ważną informację dotyczącą wydajności procesów trawienia i wchłaniania można uzyskać na podstawie pomiaru poziomu elastazy w kale (egzokrynna funkcja trzustki), tłuszczu, włókien mięśniowych i roślinnych oraz węglowodanów.

Upośledzenie funkcji układu pokarmowego może przyczyniać się do rozwoju alergii pokarmowych, chorób ogólnoustrojowych, chorób autoimmunologicznych i przeciążenia substancjami toksycznymi, zwykle magazynowanych w jelitach, w których początek ma proces detoksykacji organizmu.

Po przeprowadzeniu badania kału CSA możliwe są skuteczna diagnostyka jelita oraz kompleksowe leczenie zaburzeń czynności układu pokarmowego, pozwalające na eliminację patogenów i czynników drażniących, obejmujące suplementację kwasu solnego, enzymów trzustkowych oraz pre- i probiotyków, a także naprawę bariery śluzówkowej.

Przesiewowe badanie kału to kompleksowy test na bakterie w jelitach, markery zapalne, ocenę trawienia i wchłaniania. Badanie bakterii jelitowych ma na celu wykluczenie dysbiozy i innych potencjalnie zagrażających nieprawidłowości w pracy układu pokarmowego.

 

PARAMETRY PROPONOWANYCH BADAŃ

Profil Mikrobiologiczny

Zakres badania:

 • Kompleksowa bakteriologia,
 • Kompleksowa mykologia.

 

Profil Mikrobiologiczny + Parazytologia

Zakres badania:

 • Kompleksowa bakteriologia,
 • Kompleksowa mykologia,
 • Parazytologia

  

Kompleksowa Analiza Kału (CSA)

Zakres badania:

 • Bakteriologia,
 • Mykologia,
 • Ocena trawienia i wchłaniania,
 • Markery zapalne,
 • Wydzielnicze IgA,
 • Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe,
 • Podstawowe parametry kału (pH, kolor, konsystencja),
 • Krew utajona

Kompleksowa Analiza Kału

z Parazytologią (CSA+3P)

Zakres badania:

 • Bakteriologia,
 • Mykologia,
 • Ocena trawienia i wchłaniania,
 • Markery zapalne,
 • Wydzielnicze IgA,
 • Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe,
 • Podstawowe parametry kału (pH, kolor, konsystencja),
 • Krew utajona,
 • Parazytologia (analiza pasożytów),
 • Ocena mikroskopowa obecności drożdży oraz jaj pasożytów,
 • Test immunologiczny w kierunku Giardia lamblia oraz Cryptosporidium.

Parametry dodatkowe (uzupełniające):

 • Zonulina,
 • Panel Clostridium (CCC).

Materiał do badania: kał (w przypadku badania "Parazytologia" - 3-krotne pobranie)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor’s Data (USA)

 

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Kału - Profil GI Effects

Analiza Kału - Profil GI Effects® - to zaawansowane badanie przesiewowe kału, które dostarcza praktycznych informacji klinicznych, dotyczących leczenia układu pokarmowego, a co za tym idzie, poprawy zdrowia. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i biomarkery badanie ogólne kału oferuje cenny wgląd w czynność układu pokarmowego, występujące stany zapalne i mikrobiom jelitowy.

Wynik badania zawiera zindywidualizowany komentarz, oparty na nowatorskim, zastrzeżonym systemie punktacji, ułatwiającym ukierunkowanie zaleceń terapeutycznych. Biomarkery są pogrupowane i ocenione w 5 kluczowych obszarach związanych z układem pokarmowym. Są to:

 1. Zaburzenia Trawienia
 2. Stany Zapalne
 3. Dysbioza
 4. Brak Równowagi Metabolitów
 5. Infekcje

Genova jest pierwszym laboratorium, które wprowadziło rozróżnienie wyników dysbiozy związanej ze stanem zapalnym i dysbiozy metanowej. Nowe wzorce i graficzne przedstawienie wyniku mogą pomóc w różnicowaniu interwencji terapeutycznej. Informacje o mikrobiomie jelitowym pacjenta są podzielone na 3 następujące obszary:

 1. Relatywna Liczebność
 2. Dysbioza
 3. Równowaga Komensalna

Dlaczego warto wykonać GI Effects?

GI Effects może ujawnić ważne informacje na temat pierwotnej przyczyny wielu typowych objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak meteoryzm, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, biegunka i zaparcia. Diagnostyczne badanie kału wykorzystuje biomarker kalprotektynę do rozróżnienia między nieswoistym zapaleniem jelit (IBD), a zespołem jelita drażliwego (IBS). Ten biomarker może być również stosowany do oceny zakażeń układu pokarmowego lub jako badanie na dysbiozę jelit.
Drobnoustroje jelitowe są współzależne od siebie oraz od swojego ludzkiego żywiciela. Znaczna liczba badań wiąże dysbiotyczny lub niezrównoważony mikrobiom jelitowy z wieloma stanami chorobowymi, zarówno w układzie pokarmowym, jak i poza nim.

 • GI Effects to kompleksowy posiew z kału i ocena stanu zdrowia jelit, określająca pierwotną przyczynę większości dolegliwości dotyczących układu pokarmowego
 • Laboratorium wykorzystuje kombinację metody PCR, hodowli i metod mikroskopowych, aby zapewnić identyfikację wszystkich mikroorganizmów.
 • Laboratorium odzyskuje żywe organizmy (drożdże i bakterie) w celu badania ich wrażliwości (antybiogramy, antymykogramy) i poprawy opcji terapeutycznych.
 • Laboratorium mierzy metabolomikę i może ocenić interakcje między mikrobiomem a gospodarzem (organizmem ludzkim).
 • Laboratorium korzysta z bazy danych, zawierającej setki tysięcy kompletnych analiz, zapewniających najwyższy standard trafności analitycznej i użyteczności klinicznej.

Panel ustrukturyzowanych biomarkerów kałowych zapewnia ocenę wielu obszarów funkcjonalnych, które mogą przyczyniać się do występujących objawów. Na przykład biegunka może mieć wiele przyczyn, w tym zewnątrzwydzielniczą niewydolność trzustki, stan zapalny, alergie pokarmowe lub obecność patogennego lub potencjalnie patogennego organizmu. Pozytywny wynik jednego lub więcej biomarkerów w kale pomoże kierować terapią, sugerując możliwość leczenia alternatywnego lub wykluczając diagnozę, co pozwoli zindywidualizować i ukierunkować terapię.
Badanie bakteriologiczne kału GI Effects® wykorzystuje najlepszą dostępną technikę do oceny mikrobiomu jelitowego, tj.:

 • technikę amplifikacji reakcji łańcuchowej polimerazy genu 16S rRNA (PCR) dla beztlenowych bakterii komensalnych.
 • technologię spektrometrii masowej (MALDI-TOF MS) z jonizacją laserową wspomaganą matrycą do nieograniczonej identyfikacji gatunków bakterii i grzybów poprzez hodowlę.
 • wykrywanie mikroskopowe pasożytów (O&P) według tzw. złotego standardu.
 • PCR w czasie rzeczywistym do identyfikacji 6 najczęściej występujących pasożytów.
 • sekwencjonowanie DNA nowej generacji dla Blastocystis spp. z podtypami odruchowymi 1 – 9.

 

PARAMETRY BADANIA

        Zakres badania:

 • Skala równowagi funkcjonalnej - opis graficzny
 • Mikroflora komensalna - opis graficzny

Trawienie i wchłanianie:

 • Elastaza trzustkowa,
 • Produkty rozkładu białek,
 • Tłuszcz w kale,
 • Triglicerydy,
 • Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe,
 • Cholesterol,
 • Fosfolipidy,

Zapalenie i immunologia:

 • Zapalenie i immunologia,
 • Eozynofilowe Białko X (EPX),
 • Wydzienicze IgA w stolcu,

Mikrobiom przewodu pokarmowego:

 • Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (łącznie),
 • Stężenie n-Maślanu,
 • n-Maślan %,
 • Octan %,
 • Propionian %,
 • Beta-glukoronidaza,

Bakterie komensalne (PCR):

 • Typ Bacteroides,
 • Typ Firmicutes,
 • Typ Actinobacteria,
 • Typ Proteobacteria,
 • Typ Euryarchaeota,
 • Typ Fusobacteria,
 • Typ Verrucomicrobia,
 • Stosunek Firmicutes/Bacteroidetes.

Parametry dodatkowe (uzupełniające):

 • Campylobacter,
 • Clostridium difficile,
 • Escherichia coli - Shiga Toxin,
 • Helicobacter pylori,
 • Zonulina,
 • Laktoferyna.

Materiał do badania: kał (3-krotne pobranie)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 - 4 tygodnie
Wykonanie analizy: Genova Diagnostics Europe (Anglia)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Mikrobiomu Jelitowego

Zapalenie jelit może znacznie zwiększyć ich przepuszczalność, a przez to zagrozić przyswajaniu składników odżywczych. Stopień stanu zapalnego, wywołanego przez patogeny albo nieswoiste zapalenie jelit (ang. Inflammatory Bowel Disease - IBD), można ocenić i monitorować poprzez badanie poziomu biomarkerów, takich jak lizozym, laktoferyna, leukocyty (białe krwinki) i obecność śluzu w kale. Markery te można wykorzystać do rozróżnienia stanów zapalnych związanych z potencjalnie zagrażającym życiu nieswoistym zapaleniem jelit (IBD), które wymaga leczenia przez całe życie, i mniej poważnych stanów zapalnych, które mogą być związane m.in. z zespołem jelita drażliwego (ang. Irritable Bowel Syndrome - IBS), który jest często spowodowany obecnością patogenów enteroinwazyjnych.

Jakie badania mogą wykluczyć lub potwierdzić IBS albo IBD?

Laktoferyna jest wyraźnie podwyższona przed i podczas aktywnych faz IBD, ale nie z IBS. Monitorowanie poziomu laktoferyny w kale u pacjentów z IBD może zatem ułatwić terminowe leczenie IBD. Ponieważ wydzielnicza immunoglobulina A (sIgA) jest zwykle obecna w układzie pokarmowym zapobiegając wiązaniu patogenów i antygenów z błoną śluzową, niezbędne jest określenie poziomu sIgA w jelitach. sIgA jest jedynym tzw. markerem bona fide, humoralnej odpowiedzi odpornościowej w układzie pokarmowym.

Podstawą dobrego zdrowia jest prawidłowe trawienie i przyswajanie składników odżywczych, zahamowanie rozrostu patogenów i dobrze funkcjonujący system usuwania niestrawionych pozostałości pokarmowych. Drobnoustroje, większe cząsteczki błonnika i niestrawione produkty spożywcze powinny pozostać w świetle jelita. Upośledzone funkcje trawienia i złe wchłanianie niezbędnych składników odżywczych mogą przyczyniać się do chorób zwyrodnieniowych, spadku odporności i niedoborów żywieniowych. Objawem tego mogą być niestrawione resztki pokarmu w kale, pasożyty i inne drobnoustroje. Upośledzenie wysoce specyficznych procesów pobierania składników odżywczych lub upośledzona funkcja bariery przewodu pokarmowego, jak w przypadku „Zespołu Nieszczelnego Jelita”, mogą wynikać z wielu przyczyn, w tym:

 • niskiej produkcji kwasu żołądkowego,
 • przewlekłej niestrawności,
 • oddziaływania alergenów pokarmowych na powierzchnię chłonną jelit,
 • syndromu przerostu lub zaburzenie równowagi mikroflory (dysbioza),
 • bakterii chorobotwórczych, drożdży lub pasożytów,
 • stosowania NLPZ i antybiotyków.

PARAMETRY PROPONOWANYCH BADAŃ

Analiza Mikrobiomu Profil MINI

Zakres badania:

1. Analiza kału 

 • Barwa
 • Konsystencja
 • Wartość pH

2. Bioróżnorodność bakterii

3. Enterotyp mikrobiomu jelitowego (rodzaj)

4. Wskaźnik dysbiozy

5. Stosunki enterotypów

6. Typy bakterii (rozkład %):

 • Actinobacteria
 • Bacteroides
 • Firmicutes
 • Fusobacteria
 • Proteobacteria
 • Verrucomicrobia
 • Inne

7. Metabolom (grupy funkcjonalne):

 • Wtórne kwasy żółciowe
 • TMA / TMAO
 • Siarczan indoksylu
 • Fenole
 • Amoniak
 • Histamina
 • Ekwol
 • Beta-glukuronidaza

8. Typy bakterii – najważniejsze rodzaje i gatunki

 • Actinobacteria
 • Bacteroidetes
 • Firmicutes (Bakterie produkujące maślan)
 • Clostridia:

-Clostridia – łączna ilość
-Clostridia cluster

 • Fusobacteria:

-Fusobacterium
-Akkermansia muciniphila

 • Proteobacteria (bakterie patogenne lub potencjalnie patogenne):

- Haemophilus spp.
-Acinetobacter spp.
-Proteus spp.
-Klebsiella spp.
-Enterobacter spp.
-Serratia spp.
-Hafnia spp.
-Morganella spp.
-Citrobacter spp.
-Pseudomonas spp.
-Providencia spp.

 • Bakterie redukujące siarczany:

-Ogólna liczba
-Desulfovibrio piger
-Desulfomonas pigra
-Bilophila wadsworthii

 • Bakterie efektywne immunogennie:

-Escherichia coli
-Enterococcus spp.
-Lactobacillus spp.

 • Produkcja mucyn / bariera śluzowa:

-Akkermansia muciniphila
-Faecalibacterium prausnitzii

 • Firmicutes (bakterie produkujące maślan):

- Łączna ilość bakterii
- Faecalibacterium prausnitzii
- Eubacterium rectale
- Eubacterium hallii
- Roseburia spp.
- Ruminococcus spp.
- Butyrivibrio spp

 • Archeony Metanogeny:

-Methanobrevibacter spp.

 • Mykobiom: istotne drożdże:

-Candida albicans (CA)
-Candida krusei (CK)
-Candida glabrata (CG)
-Candida dubliniensis (CD)
-Candida parapsilosis (CP)
-Candida tropicalis (CTp)
-Candida lusitaniae (CL)

 

Analiza Mikrobiomu Profil MIDI

Zakres badania: 

1.Analiza kału

 • Barwa
 • Konsystencja
 • Wartość pH

2. Bioróżnorodność bakterii

3. Enterotyp mikrobiomu jelitowego (rodzaj),

4. Wskaźnik dysbiozy

5. Stosunki enterotypów

6. Typy bakterii (rozkład %):

 • Actinobacteria
 • Bacteroides
 • Firmicutes
 • Fusobacteria
 • Proteobacteria
 • Verrucomicrobia
 • Inne

7. Metabolom (grupy funkcjonalne):

 • Wtórne kwasy żółciowe
 • TMA / TMAO
 • Siarczan indoksylu
 • Fenole
 • Amoniak
 • Histamina
 • Ekwol
 • Beta-glukuronidaza

8. Typy bakterii – najważniejsze rodzaje i gatunki

 • Actinobacteria
 • Bacteroidetes
 • Firmicutes (Bakterie produkujące maślan)
 • Clostridia

-Clostridia – łączna ilość
-Clostridia cluster

 • Fusobacteria

-Fusobacterium
-Akkermansia muciniphila

 • Proteobacteria (bakterie patogenne lub potencjalnie patogenne)

- Haemophilus spp.
-Acinetobacter spp.
-Proteus spp.
-Klebsiella spp.
-Enterobacter spp.
-Serratia spp.
-Hafnia spp.
-Morganella spp.
-Citrobacter spp.
-Pseudomonas spp.
-Providencia spp.

 • Bakterie redukujące siarczany

-Desulfovibrio piger
-Desulfomonas pigra
-Bilophila wadsworthii

 • Bakterie efektywne immunogennie

-Escherichia coli
-Enterococcus spp.
-Lactobacillus spp.

 • Produkcja mucyn / bariera śluzowa

-Akkermansia muciniphila
-Faecalibacterium prausnitzii

 • Archeony Metanogeny

-Methanobrevibacter spp.

 • Mykobiom: istotne drożdże

-Candida albicans (CA)
-Candida krusei (CK)
-Candida glabrata (CG)
-Candida dubliniensis (CD)
-Candida parapsilosis (CP)
-Candida tropicalis (CTp)
-Candida lusitaniae (CL)

 • Firmicutes (bakterie produkujące maślan)

- Łączna ilość bakterii
- Faecalibacterium prausnitzii
- Eubacterium rectale
- Eubacterium hallii
- Roseburia spp.
- Ruminococcus spp.
- Butyrivibrio spp

 • Pasożyty Patobionty

- Blastocystis hominis
- Dientamoeba fragilis

 • Patogenne jelitowe protozoa

-Giardia lamblia
-Entamoeba histolytica
-Cryptosporidiumspecies
-Cyclospora cayetanensis

Analiza Mikrobiomu Profil MIDI PLUS

Zakres badania: 

 • Analiza Mikrobiomu Profil MIDI +
   
 • Pasożyty Patobionty

- Blastocystis hominis
- Dientamoeba fragilis

 • Mikrosporydia

-Microsporidia

 • Pategenne jelitowe protozoa

-Giardia lamblia
-Entamoeba histolytica
-Cryptosporidiumspecies
-Cyclospora cayetanensis

 • Pasożyty

-Nicienie jelita cienkiego
-Owsik ludzki
-Tęgoryjec
-Owsik postać dorosła
-Włosogłówka
-Tasiemiec karłowaty
-Tasiemiec
-Nekator amerykański

Analiza Mikrobiomu Profil MAXI

Zakres badania:

1. Analiza kału

 • Barwa
 • Konsystencja
 • Wartość pH

2. Bioróżnorodność bakterii

3. Enterotyp mikrobiomu jelitowego (rodzaj),

4. Wskaźnik dysbiozy

5. Stosunki enterotypów

6. Typy bakterii (rozkład %):

 • Actinobacteria
 • Bacteroides
 • Firmicutes
 • Fusobacteria
 • Proteobacteria
 • Verrucomicrobia
 • Inne

7. Metabolom (grupy funkcjonalne):

 • Wtórne kwasy żółciowe
 • TMA / TMAO
 • Siarczan indoksylu
 • Fenole
 • Amoniak
 • Histamina
 • Ekwol
 • Beta-glukuronidaza

Typy bakterii – najważniejsze rodzaje i gatunki

 • Actinobacteria

-Bifidobacterium adolescentis
-Bifidobacterium longum

 • Bacteroidetes

-Bacteroides łącznie
-Bacteroides eggerthii
-Bacteroides uniformis

 • Firmicutes (bakterie produkujące maślan)

-Łączna ilość bakterii 
-Faecalibacterium prausnitzii
-Eubacterium rectale
-Eubacterium hallii
-Roseburia spp.
-Ruminococcus spp.
-Butyrivibrio spp

 • Clostridia

-Clostridia – łączna ilość
-Clostridia cluster
-Clostridium histolyticum
-Clostridium perfringens
-Clostridium sporogenes

 • Inne Firmicutes

-Christensenellaceae

 • Fusobacteria

-Fusobacterium
-Akkermansia muciniphila

 • Proteobacteria (bakterie patogenne lub potencjalnie patogenne)

-Haemophilus spp.
-Acinetobacter spp.
-Proteus spp.
-Klebsiella spp.
-Enterobacter spp.
-Serratia spp.
-Hafnia spp.
-Morganella spp.
-Citrobacter spp.
-Pseudomonas spp.
-Providencia spp.

 • Bakterie redukujące siarczany

-Łączna liczba
-Desulfovibrio piger
-Desulfomonas pigra
-Bilophila wadsworthii

 • Bakterie efektywne immunogennie

-Escherichia coli
-Enterococcus spp.
-Lactobacillus spp.

 • Produkcja mucyn / bariera śluzowa

-Akkermansia muciniphila
-Faecalibacterium prausnitzii

 • Archeony Metanogeny

-Methanobrevibacter spp.

 • Mykobiom: istotne drożdże

-Candida albicans (CA)
-Candida krusei (CK)
-Candida glabrata (CG)
-Candida dubliniensis (CD)
-Candida parapsilosis (CP)
-Candida tropicalis (CTp)
-Candida lusitaniae (CL)

 • Pasożyty Patobionty

- Blastocystis hominis
- Dientamoeba fragilis

 • Patogenne jelitowe protozoa

-Giardia lamblia
-Entamoeba histolytica
-Cryptosporidiumspecies
-Cyclospora cayetanensis

Analiza Mikrobiomu Profil MAXI PLUS

Zakres badania:

 • Analiza Mikrobiomu Profil MAXI +
   
 • Pasożyty Patobionty
   
 • - Blastocystis hominis
  - Dientamoeba fragilis

   

 • Mikrosporydia
 • Microsporidia

 • Pategenne jelitowe protozoa
 • -Giardia lamblia
  -Entamoeba histolytica
  -Cryptosporidiumspecies
  -Cyclospora cayetanensis

 • Pasożyty
 • -Nicienie jelita cienkiego
  -Owsik ludzki
  -Tęgoryjec
  -Owsik postać dorosła
  -Włosogłówka
  -Tasiemiec karłowaty
  -Tasiemiec
  -Nekator amerykański

Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy

Zakres badania:

1. Analiza kału:

 • Barwa
 • Konsystencja
 • Wartość pH

2. Bioróżnorodność bakterii

3. Enterotyp mikrobiomu jelitowego (rodzaj),

4. Wskaźnik dysbiozy

5. Stosunki enterotypów

6. Typy bakterii (rozkład %):

 • Actinobacteria
 • Bacteroides
 • Firmicutes
 • Fusobacteria
 • Proteobacteria
 • Verrucomicrobia
 • Inne

7. Metabolom (grupy funkcjonalne):

 • Wtórne kwasy żółciowe
 • TMA / TMAO
 • Siarczan indoksylu
 • Fenole
 • Amoniak
 • Histamina
 • Ekwol
 • Beta-glukuronidaza

8. Typy bakterii – najważniejsze rodzaje i gatunki

 • Actinobacteria

-Bifidobacteria
-Bifidobacterium longum
-Bifidobacterium adolescentis

 • Bacteroidetes

-Bacteroides
-Bacteroides ovatus
-Prevotella

 • Firmicutes (Bakterie produkujące maślan)

-Łączna ilość bakterii
-Faecalibacterium prausnitzii
-Eubacterium rectale
-Eubacterium hallii
-Roseburia spp.
-Ruminococcus spp.
-Butyrivibrio spp

 • Clostridia

-Clostridia – łączna ilość
-Clostridia cluster
-Clostridium histolyticum
-Clostridium perfringens
-Clostridium sporogenes

 • Inne Firmicutes

-Christensenellaceae
-Dialister spp.
-Cl. Butyricum

 • Fusobacteria

-Fusobacterium

 • Verrucomicrobia

-Akkermansia muciniphila

 • Proteobacteria (bakterie patogenne lub potencjalnie patogenne)

-Haemophilus spp.
-Acinetobacter spp.
-Proteus spp.
-Klebsiella spp.
-Enterobacter spp.
-Serratia spp.
-Hafnia spp.
-Morganella spp.
-Citrobacter spp.
-Pseudomonas spp.
-Providencia spp.

 • Bakterie redukujące siarczany

-Desulfovibrio piger
-Desulfomonas pigra
-Bilophila wadsworthii

 • Bakterie rozkładające szczawiany

- Oxalobacter formigenes

 • Bakterie efektywne immunogennie

-Escherichia coli
-Enterococcus spp.
-Lactobacillus spp.

 • Produkcja mucyn / bariera śluzowa

-Akkermansia muciniphila
-Faecalibacterium prausnitzii

 • Archeony Metanogeny

-Methanobrevibacter spp.

 • Mykobiom: istotne drożdże

-Candida albicans (CA)
-Candida krusei (CK)
-Candida glabrata (CG)
-Candida dubliniensis (CD)
-Candida parapsilosis (CP)
-Candida tropicalis (CTp)
-Candida lusitaniae (CL)

 • Pasożyty Patobionty

-Blastocystis hominis
-Dientamoeba fragilis

 • Pategenne jelitowe protozoa

-Giardia lamblia
-Entamoeba histolytica
-Cryptosporidiumspecies
-Cyclospora cayetanensis

9. Zaburzenia trawienia, wchłaniania

 • Niestrawione resztki pokarmowe

-Ilość tłuszczu
-Ilość azotu
-Ilość cukru
-Ilość wody

 • Zaburzenia trawienia

-Elastaza trzustkowa
-Kwasy żółciowe w kale

 • Zaburzenia wchłaniania

-Kalprotektyna
-α-1-antytrypsyna

 • Parametr specyficzny

-Wydzielnicza immunoglobulina A (sIgA)

 • Cieknące jelito

-Zonulina
-Histamina w kale

Parametry dodatkowe (uzupełniające):

 • Niestrawione Resztki Pokarmowe,
 • Ocena Trawienia/Wchłaniania,
 • Zonulina + Histamina,
 • Zonulina,
 • Histamina,
 • Laktoferyna + Lizozym,
 • Laktoferyna,
 • Lizozym,
 • EPX,
 • Kalprotektyna,
 • Blastocystis (różnicowanie),
 • Profil Mucyny/Maślany,
 • Marker Nowotworowy: M2-PK,
 • Krótkołańcuchowe Kw. Tłuszczowe - SCFAs:

Prostołańcuchowe kwasy tłuszczowe w kale:

-Kwas octowy
-Kwas propionowy
-Kwas masłowy
-Prostołańcuchowe KT – łączna ilość

Rozkład prosto łańcuchowych KT:

-Kwas octowy prostołańcuch.
-Kwas propionowy - % prostołańcuch. KT
-Kwas masłowy - % prostołańcuch. KT

Izokwasy tłuszczowe w kale:

-Izomaślan
-Kwas 2-metylomasłowy
-Kwas izowalerianowy
-Kwas izokapronowy
-Izo- KT – łączna ilość

 • Parazytologia + Mikrosporydia,
 • β-Glukuronidaza,
 • Elastaza Trzustkowa i Kwasy Żółciowe.
 • Kompleksowa Parazytologia:

Helmintoza

Helminty:

-Nicienie jelita cienkiego
-Owsik ludzki
-Tęgoryjec
-Owsik postać dorosła
-Włosogłówka
-Tasiemiec karłowaty
-Tasiemiec

-Nekator amerykański

 

Mikrosporydia:

-Mikrosporydia
 

Profil Pasożytniczych Pierwotniaków

Patobionty:

-Blastocystis hominis
-Dientamoeba fragilis

Patogenne Pierwotniaki Jelitowe:

-Giardia lamblia
-Entamoeba histolytica
-Cryptosporidium spp.
-Cyclospora cayetanensis

 

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Panel Clostridium

Clostridium to różnorodny rodzaj bakterii, z których wiele jest licznymi i normalnymi mieszkańcami ludzkiego przewodu pokarmowego (GIT). Wiele gatunków Clostridium może mieć korzystny wpływ na metabolizm i zdrowie GIT, częściowo poprzez rozkład polisacharydów, sacharolityczną fermentację węglowodanów do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz regulację funkcji odpornościowej. Podczas gdy niepatogenne gatunki Clostridium są głównie sacharolityczne, gatunki wytwarzające toksyny są zwykle silnie proteolityczne. Fermentacja proteolityczna wytwarza toksyczne metabolity takie, jak amoniak, aminy, lotne fenole i indole, które są farmakologicznie aktywne i wpływają na różne funkcje fizjologiczne - w tym na działania niepożądane w ośrodkowym układzie nerwowym.

Oprócz dobrze znanych patogennych gatunków Clostridium, takich jak C. botulinum, C. tetani, C. perfringens i C. difficile, inne gatunki mogą odgrywać jeszcze ważną rolę w zdrowiu i chorobie. Na przykład mogą być zaangażowane jako mediatorzy w połączeniu jelit z mózgiem w ewolucji psychiatrycznych opóźnień neurorozwojowych jak autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu. Stwierdzono, że gatunki Clostridium, które wytwarzają neurotoksyny i potencjalnie toksyczne metaboliczne produkty uboczne, są bardziej rozpowszechnione u dzieci autystycznych w porównaniu z kontrolami neurotypowymi - najbardziej godne uwagi były większe ilości C. bolteae i członków grupy C. hystolyticum.

Clostridia to beztlenowe bakterie Gram-dodatnie, które nie rosną w bardziej tlenowym środowisku dystalnej części jelita grubego. Jednak Clostridia wytwarzają wyjątkowo trwałe endospory jako środek do namnażania - zarodniki są odporne na powietrze, antybiotyki, ciepło, suszenie i środki dezynfekujące. Laboratorium wykorzystuje pożywki optymalnie dostosowane do wzrostu gatunków Clostridium i warunków hodowli beztlenowej do kiełkowania zarodników na metabolicznie aktywne bakterie, które są subkulturowane w celu pozytywnej identyfikacji (specjacji). Jeśli hoduje się C. difficile na jakimkolwiek poziomie, próbka jest automatycznie testowana na wszystkie znane szczepy toksogenne przy użyciu testu DNA molekularnego DNA bez dodatkowej opłaty.

Clostridia są na ogół oporne na antybiotyki, a leczenie przerostu C. difficile, szczególnie u bezobjawowych nosicieli i niemowląt w wieku poniżej dwóch lat, zwykle nie jest uzasadnione. Ponadto, ponieważ plazmidy mogą potencjalnie odgrywać rolę w przenoszeniu różnych zdolności, w tym oporności na antybiotyki, z jednego organizmu do drugiego, należy starannie rozważyć zastosowanie antybiotyków w leczeniu przerostu Clostridia.

 

PARAMETRY BADANIA

PANEL CLOSTRIDIUM 

Aby pomóc w identyfikacji i różnicowaniu gatunków Clostridium, technika hodowli bakterii beztlenowych, którą stosuje Laboratorium Doctor’s Data, została zoptymalizowana pod kątem Clostridium i wykrywa prawie 40 pożytecznych i patogennych gatunków, w tym C. botulinum, C. tetani i C. perfringens, a także C. difficile, który często występuje u osób zdrowych, ale może być związany z tzw. biegunką antybiotykową. Jeśli analiza wykaże obecność C. difficile, próbka jest automatycznie testowana pod kątem wszystkich znanych szczepów toksykologicznych z wykorzystaniem molekularnego testu DNA.

 

Materiał do badania: kał (1-dniowa zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor’s Data (USA)

Metoda analizy: badanie mikroskopowe, analiza immunoenzymatyczna, analiza molekularno-genetyczna PCR

Zakres badania:

 • Kompleksowa analiza bakterii z rodzaju Clostridium


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Parazytologia

Zakażenie pasożytnicze może być jednym z podstawowych czynników etiologicznych w wielu procesach chorób przewlekłych. Diagności często nie biorą pod uwagę potencjalnego zakażenia pasożytniczego, ponieważ oznaki i objawy infekcji pasożytniczej mogą przypominać objawy innych chorób. W ostatnich badaniach naukowych wykazano jednak, że badanie kału na pasożyty powinno być jednym z kroków diagnostycznych do wykrywania czynników wywołujących przewlekłe zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Według dr Hermanna R. Bueno z Królewskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej i Higieny w Londynie - „Pasożyty to brakująca diagnoza w genezie wielu przewlekłych problemów zdrowotnych, w tym chorób układu pokarmowego i hormonalnego”.

Większość z nas uważa, że ​​infekcja pasożytnicza jest rzadkim i egzotycznym zjawiskiem, które dotyka tych osób, które podróżowały do odległych, tropikalnych krajów. Jednakże liczba przypadków infekcji pasożytniczych z wielu powodów wzrosła na całym świecie. Mogą one obejmować:

 • zanieczyszczenie wody pitnej,
 • rosnąca ilość żłobków, przedszkoli i ośrodków opieki,
 • częste podróże i wizyty w krajach, w których infekcja pasożytnicza ma charakter endemiczny,
 • posiadanie zwierząt domowych,
 • spożywanie egzotycznych i niedogotowanych potraw,
 • stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum.

Objawy zakażenia pasożytniczego różnią się u poszczególnych osób. Najczęściej występują zaparcia, biegunka, wzdęcia, gazy, objawy zespołu jelita drażliwego, bóle stawów, bóle mięśni, niedokrwistość, zwiększone reakcje alergiczne, zmiany skórne, pobudzenie i lęk, trudności ze snem, zmęczenie, anemia i obniżona funkcja odpornościowa organizmu. W przypadku takich objawów, równolegle z pozostałą diagnostyką, należałoby wykonać także testy na pasożyty.

Pasożyty to organizmy, które bytują w ciele gospodarza i żywią się jego kosztem. Odpowiednia analiza kału jest nieocenionym sposobem oceny występowania pasożytów jelitowych. Oferowane Badanie Parazytologiczne opiera się na mikroskopowej analizie O&P, która stanowi aktualny standard diagnostyczny (tzw. złoty standard), a dodatkowo wykorzystuje analizę immunoenzymatyczną EIA.

Proponowane podstawowe badanie na pasożyty z kału ma bardzo szeroki zakres. Wykrywa między innymi tasiemce, pierwotniaki, a także nicienie w kale oraz dodatkowe gatunki. Kompleksowe badanie dodatkowo wykrywa bakterie w kale, z kolei Profil Pasożytniczych Pierwotniaków to skuteczne badanie kału rozpoznające lamblie i inne, wymienione poniżej gatunki.

Analizowane parametry:

  Pierwotniaki

 • Balantidium coli

 • Blastocystis spp
 • Chilomastix mesnili
 • Dientamoeba fragilis
 • Entamoeba coli
 • Entamoeba histolytica/dispar
 • Entamoeba hartmanni
 • Entamoeba polecki
 • Endolimax nana
 • Enteromonas hominis
 • Giardia duodenalis
 • Iodamoeba butshlii
 • Isospora belli oocysts
 • Pentatrichomonas hominis
 • Retortamonas intestinalis
   

   Nicienie

 • Ascaris lumbricoides

 • Capillaria philippinesis
 • Capillaria hepatica
 • Enterobius vermcularis
 • Tęgoryjec
 • Strongyloides stercoralis
 • Trichuris trichiura

 

 

 

 


 

 

 

 

   Tasiemce

 • Diphyllobothrium latum

 • Dipylidium canium
 • Hymenolepis diminuta
 • Hymenolepis nana
 • Taenia

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przywry

 • Clonorchis sinesis

 • Fasciola hepatica

 • Fasciolopsis buski
 • Paragonimus westermani
 • Heterophyes heterophyes

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Parametry dodatkowe

 • Drożdże
 • Erytrocyty (czerwone krwinki)
 • Leukocyty (białe krwiniki)
 • Kryształy Charcota – Leydena
 • Pyłki
 • Giardia duodenalis
 • Cryptosporidium 

 

 

 

 

 

PARAMETRY PROPONOWANYCH BADAŃ

Parazytologia (P)

Materiał do badania: kał (zbiórka 1-dniowa, 2-dniowa lub 3-dniowa)
Metoda analizy: badanie mikroskopowe,
analiza immunoenzymatyczna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie

Zakres badania: 

 • Pierwotniaki,
 • Nicienie,
 • Tasiemce,
 • Przywry,
 • Dodatkowe gatunki (jeżeli zostaną wykryte),
 • Pozostałe parametry: drożdże, erytrocyty, leukocyty, kryształy Charcota-Leydena, pyłki,
 • Test immunologiczny: Giardia duodenalis, Cryptosporidium.

Wykonanie analizy: Laboratorium Doctors Data (USA)

Kompleksowa Parazytologia (CP)

Materiał do badania: kał (zbiórka 1-dniowa, 2-dniowa lub 3-dniowa) 
Metoda analizy: badanie mikroskopowe, analiza immunoenzymatyczna

Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie

Zakres badania:

 • Bakteriologia,
 • Mykologia,
 • Pierwotniaki,
 • Nicienie,
 • Tasiemce,
 • Przywry,
 • Dodatkowe gatunki (jeżeli zostaną wykryte),
 • Pozostałe parametry: drożdże, erytrocyty, leukocyty, kryształy Charcota-Leydena, pyłki,
 • Test immunologiczny: Giardia duodenalis, Cryptosporidium.

Wykonanie analizy: Laboratorium Doctors Data (USA)

Profil Pasożytniczych Pierwotniaków

Materiał do badania: kał (zbiórka 1-dniowa)
Metoda analizy: analiza molekularno-genetyczna qPCR
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie

Zakres badania
(badanie obejmuje analizę tylko niżej wymienionych gatunków):

 • Giardia lamblia
 • Cryptosporidium spp
 • Blastocystis hominis
 • Entamoeba histolytica
 • Cyclospora cayetanensis
 • Dientamoeba fragilis

Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis’ Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00