Analiza Pierwiastków Odżywczych z Pełnej Krwi (Vollblut)

Analiza pierwiastkowa z pełnej krwi jest znaną i cenioną  metodą diagnostyczną. Wartość tej metody wynika z faktu, że wiele pierwiastków występuje w znacznym stopniu wewnątrz komórek. Do tych pierwiastków należą w szczególności potas, magnez, cynk, a ich poziom w surowicy może nie wykazywać niedoborów, ponieważ niedobory te wyrównywane są kosztem koncentracji tych pierwiastków wewnątrz komórek. Dopiero w przypadku bardzo znacznych niedoborów  ich poziom w surowicy krwi się obniża. Wynik badania daje możliwość oceny właściwego nasycenia organizmu minerałami.


PARAMETRY BADANIA


Zakres badania:
wapń, magnez, potas, miedź, cynk, żelazo, selen, sód

 

Materiał do badania: krew żylna lub włośniczkowa (z palca)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na
Stronie Głównej

 

Analiza Pierwiastków Odżywczych z Moczu

PARAMETRY BADANIA

 

Zakres badania:

Pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor.

 

Materiał do badania: mocz (24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na
Stronie Głównej

 

Analiza Pierwiastków Wewnątrzkomórkowych (w Erytrocytach)

PARAMETRY BADANIA

 

Zakres badania:
magnez, potas, cynk, mangan, selen.

 

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej

 

Analiza Pierwiastkowa z Włosa

Włosy są tkanką, do której wydzielane są niezbędne, a także potencjalnie toksyczne pierwiastki.

Ogólnie, ilość pierwiastka, która ulega nieodwracalnemu włączeniu do struktury rosnącego włosa jest proporcjonalna do poziomu tego pierwiastka w innych tkankach ciała. Z tego powodu analiza pierwiastkowa włosów stanowi pośredni test przesiewowy wykrywania fizjologicznego nadmiaru, niedoboru lub nieprawidłowej dystrybucji pierwiastka w organizmie.

Badania kliniczne wskazują, że poziomy poszczególnych pierwiastków we włosach, szczególnie pierwiastków potencjalnie toksycznych, takich jak kadm, rtęć, ołów i arsen, są silnie skorelowane ze stanami patologicznymi.

Poziom tych pierwiastków we włosach może silniej świadczyć o ich zgromadzeniu w organizmie niż ich poziomy w krwi i moczu.


PARAMETRY BADANIA


Zakres badania:
Pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, kadm, ołów, rtęć, platyna, tal, tor, nikiel, srebro, tytan, cyna, uran.

Pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor, jod, german, rubid, cyrkon.

 

Materiał do badania: włosy (ok. 2,5 - 3 cm pobrane z części potylicznej głowy)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni 
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na
Stronie Głównej

 

Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki

Tężyczka jest chorobą polegającą na wzmożonej reaktywności połączeń nerwowo-mięśniowych. Na jej obraz składa się szereg symptomów. Rozróżnia się tężyczkę jawną i utajoną. Tężyczka jawna, gdzie obserwujemy niski poziom wapnia, objawia się skurczami w obrębie aparatu mowy, twarzy, rąk i stóp oraz omdleniami. Dla tężyczki utajonej charakterystyczny jest właściwy poziom wapnia przy obniżonym poziomie magnezu lub występowanie zasadowicy. W tym przypadku obserwujemy pogorszenie nastroju, rozdrażnienie oraz specyficzne objawy neurologiczne (objawy Chvostka, Trousseau oraz Ibrahima–Lusta). Proces diagnostyczny należy przeprowadzić na podstawie objawów klinicznych, a także badań laboratoryjnych oraz badania elektromiograficznego. To pozwala na odróżnienie tężyczki od innych jednostek chorobowych, takich jak padaczka czy astma oskrzelowa.
 

Źródłami braku równowagi pierwiastków w organizmie mogą być: niezbilansowana dieta, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia endokrynologiczne, nefrologiczne oraz choroby genetyczne.

Istotnym jest fakt, iż większość pierwiastków kluczowych dla tężyczki, to jony wewnątrzkomórkowe. Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany stanu organizmu niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Stąd, dla właściwej diagnostyki tężyczki, konieczna jest analiza pierwiastków w komórkach krwi, czyli w erytrocytach.

Wynik badania podany jest w formie graficznej i opisowej z propozycją terapii.

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MINI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi)

Zakres badania:
wapń, magnez, potas, cynk, mangan, selen.

 

 

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MIDI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi + Witamina B6)

Zakres badania:
wapń, magnez, potas, cynk, mangan, selen, witamina B6.

 

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MAXI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi + Witamina B6 + Witamina D3)

Zakres badania:
wapń, magnez, potas, cynk, mangan, selen, witamina B6, witamina D3.

 

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)
Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na
Stronie Głównej

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek -piątek 9.00 - 16.00