Analiza Pierwiastków Odżywczych z Moczu

PARAMETRY BADANIA

 

Analiza moczu, podobnie jak analiza włosów, stanowi świetną metodę oceny przebiegu przemian metabolicznych elektrolitów, kofaktorów i pierwiastków, niedoborów składników odżywczych w organizmie lub ogólnie, dysfunkcji narządu/gruczołu, tj. wątroby czy nerek, wynikającej z genetyki, stylu życia, diety lub środowiska. To bardzo skuteczne badanie niedoboru witamin i minerałów. Diagnostyka, oprócz ogólnego wglądu w aktualny metabolizm pierwiastków w organizmie (a tym samym zapotrzebowania organizmu na wystarczającą ich ilość) - w tym specyficznych pierwiastków śladowych, takich jak miedź i chrom, pomaga monitorować skuteczność / wydajność wszelkich dietetycznych, środowiskowych lub innych zmian. Wielu specjalistów wykorzystuje badanie poziomu minerałów w moczu w celu oceny stanu odżywienia organizmu oraz skuteczności suplementacji minerałów podczas terapii detoksykacyjnej. Środki odtruwające mogą znacznie zwiększyć wydalanie określonych składników odżywczych, takich jak cynk, miedź, mangan i molibden.

 

ZALETY:

Ocena retencji metali toksycznych w tkankach i wydalania niezbędnych pierwiastków.
Monitorowanie terapii detoksykacyjnej.
Analiza za pomocą czułego ICP-MS.
Możliwość różnorodnej zbiórki próbki do badania.

 

Zakres badania:

Pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor.

 

Materiał do badania: mocz (24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

 


 

Analiza Pierwiastkowa z Erytrocytów Profil Podstawowy

PARAMETRY BADANIA

 

Analiza ta jest wykonywana w celu ustalenia poziomu niezbędnych pierwiastków, pełniących wyspecjalizowane funkcje w ludzkim organizmie. Niedobór lub nadmiar tych składników mineralnych wpływa na wiele procesów metabolicznych. Badanie krwi na minerały i witaminy jest nieocenioną metodą, określającą niedobór bądź nadmiar makro- (magnez, potas) i mikroelementów (cynk, selen, mangan), które pełnią ważne funkcje wewnątrz komórek lub na powierzchni błon komórkowych. Ważnym aspektem tego badania jest analizowanie erytrocytów, które nie zostały uprzednio przepłukane, co mogłoby skutkować w częściowej utracie niektórych ważnych elementów.

 

Określenie poziomów minerałów z erytrocytów jest ważne w przypadku:

 

 • Stymulacji pracy serca (magnez, potas);
 • Procesów przeciwzapalnych (selen, cynk);
 • Funkcji układu immunologicznego (cynk, magnez);
 • Tolerancji glukozy (mangan).

Należy również podkreślić ważność wykonania analizy poziomu cynku. Z niedoborem cynku wiążą się m.in. 

 

 • problemy z ostrością wzroku, 
 • zaburzenia smaku, 
 • zapalenie skóry oraz spowolnione procesy leczenia ran, 
 • łysienie plackowate, 
 • niedobory aminokwasów, 
 • impotencja, 
 • obniżona produkcja testosteronu, 
 • obniżona czynność układu immunologicznego 
 • oraz opóźnienie wzrostu.
   

Badanie poziomu witamin i minerałów jest niezbędne nie tylko do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ale również dobrania odpowiedniej suplementacji, która nie może grozić przedawkowaniem oraz jego następstwami. Dla przykładu nadmierne przyjmowanie cynku oraz molibdenu może powodować znaczące obniżenie poziomu miedzi, oraz zatrzymywanie manganu w organizmie, który, pomimo że jest niezbędny, w większych ilościach przejawia poważne neurotoksyczne działanie.

 

Istotnym jest fakt, iż analizowane pierwiastki to jony wewnątrzkomórkowe. Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany stanu organizmu niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Stąd, dla właściwej diagnostyki, konieczna jest analiza pierwiastków w komórkach krwi, czyli w erytrocytach.

 

Zakres badania:
magnez, potas, cynk, mangan, selen.

 

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

 


 

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi Profil MINI

Analiza pierwiastkowa z pełnej krwi jest znaną i cenioną  metodą diagnostyczną. Wartość tej metody wynika z faktu, że wiele pierwiastków występuje w znacznym stopniu wewnątrz komórek. Badanie minerałów we krwi pełnej określa poziom takich pierwiastków jak: potas, magnez, cynk. Ich poziom w surowicy może nie wykazywać niedoborów, ponieważ niedobory te wyrównywane są kosztem koncentracji tych pierwiastków wewnątrz komórek. Dopiero w przypadku bardzo znacznych niedoborów  ich poziom w surowicy krwi się obniża. Wynik badania poziomu pierwiastków w organizmie daje możliwość oceny właściwego nasycenia organizmu minerałami.


PARAMETRY BADANIA


Zakres badania:
wapń, magnez, potas, miedź, cynk, żelazo, selen, sód

 

Materiał do badania: krew żylna lub włośniczkowa (z palca)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

 


 

Analiza Pierwiastkowa z Włosa

Włosy są tkanką, do której wydzielane są niezbędne, a także potencjalnie toksyczne pierwiastki.

Ogólnie ilość pierwiastka, która ulega nieodwracalnemu włączeniu do struktury rosnącego włosa, jest proporcjonalna do poziomu tego pierwiastka w innych tkankach ciała. Z tego powodu pierwiastkowa analiza włosa stanowi pośredni test przesiewowy wykrywania fizjologicznego nadmiaru, niedoboru lub nieprawidłowej dystrybucji pierwiastka w organizmie.

Kliniczne badanie minerałów z włosa wskazują, że poziomy poszczególnych pierwiastków we włosach, szczególnie pierwiastków potencjalnie toksycznych takich, jak kadm, rtęć, ołów i arsen, są silnie skorelowane ze stanami patologicznymi.

Analiza Pierwiastków Toksycznych pozwoli ocenić poziom tych pierwiastków we włosach. Ich wysoka zawartość może w większym stopniu świadczyć o ich zgromadzeniu w organizmie niż ich poziomy w krwi i w moczu.


PARAMETRY BADANIA


Zakres badania:
Pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, kadm, ołów, rtęć, platyna, tal, tor, nikiel, srebro, tytan, cyna, uran.

Pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor, jod, german, rubid, cyrkon.

 

Materiał do badania: włosy (ok. 2,5 - 3 cm pobrane z części potylicznej głowy)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni 
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

 


 

Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki

Tężyczka jest chorobą polegającą na wzmożonej reaktywności połączeń nerwowo-mięśniowych. Na jej obraz składa się szereg symptomów. Rozróżnia się tężyczkę jawną i utajoną. Tężyczka jawna, gdzie obserwujemy niski poziom wapnia, objawia się skurczami w obrębie aparatu mowy, twarzy, rąk i stóp oraz omdleniami. Dla tężyczki utajonej charakterystyczny jest właściwy poziom wapnia przy obniżonym poziomie magnezu lub występowanie zasadowicy. W tym przypadku obserwujemy pogorszenie nastroju, rozdrażnienie oraz specyficzne objawy neurologiczne (objawy Chvostka, Trousseau oraz Ibrahima–Lusta).

Proces diagnostyczny należy przeprowadzić na podstawie objawów klinicznych, a także badań laboratoryjnych oraz badania elektromiograficznego. Test na tężyczkę pozwala na odróżnienie tężyczki od innych jednostek chorobowych takich, jak padaczka lub astma oskrzelowa.

Źródłami braku równowagi pierwiastków w organizmie mogą być: niezbilansowana dieta, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia endokrynologiczne, nefrologiczne oraz choroby genetyczne.

Istotnym jest fakt, iż większość pierwiastków kluczowych dla tężyczki, to jony wewnątrzkomórkowe. Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany stanu organizmu niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Stąd właściwe badanie na tężyczkę wymaga analizy składu pierwiastkowego w komórkach krwi, czyli w erytrocytach.

Wynik badania podany jest w formie graficznej i opisowej z propozycją terapii.

 

PARAMETRY BADANIA

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MINI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi)

Zakres badania:
wapń, magnez, potas, cynk, mangan, selen.

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MIDI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi + Witamina B6)

Zakres badania:
wapń, magnez, potas, cynk, mangan, selen, witamina B6.

Analiza Pierwiastków
Kluczowych dla Tężyczki Profil MAXI

(Analiza Pierwiastków Odżywczych w Erytrocytach + Wapń w pełnej krwi + Witamina B6 + Witamina D3)

Zakres badania:
wapń, magnez, potas, cynk, mangan, selen, witamina B6, witamina D3.

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00