Menu strony

Strona główna

Zamów badanie online

Profile Organix – Diagnostyka Metaboliczna

560,00 1740,00 

Zaburzenia trawienia spowodowane brakiem enzymów, koenzymów, mikroelementów (zwłaszcza witamin), ale także chorobami jelit i niezrównoważoną dietą zwykle prowadzą do niekompletnego rozkładu węglowodanów i białek. Wynikająca z tego zmiana wartości pH sprzyja wzrostowi i rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów chorobotwórczych w górnych odcinkach jelita cienkiego. Drobnoustroje te z kolei przekształcają nadmiar metabolitów w toksyczne produkty rozkładu – kwasy organiczne, które są eliminowane przez nerki i wykrywalne w moczu.

Produkty pośrednie metabolizmu (przemiany materii), tzw. kwasy organiczne, umożliwiają dogłębny wgląd w biochemiczne procesy metaboliczne. Jako koenzymy i kofaktory, witaminy i pierwiastki śladowe odgrywają istotną rolę we wszystkich procesach biochemicznych. W przypadku niedoboru kofaktorów, sekwencja reakcji w metabolizmie jest zaburzona, produkty pośrednie nie mogą być metabolizowane i są wydalane z moczem. Za pomocą badania moczu Organix® można wykryć zaburzenia i deficyty w obszarze centralnego wytwarzania energii, indywidualnego zapotrzebowania witaminowego, funkcji detoksykacji, metabolizmu w ośrodkowym układzie nerwowym i mikrobiologicznej wydajności metabolicznej w przewodzie pokarmowym.

Badania Organix pozwalają na zdiagnozowanie zaburzeń metabolicznych poprzez analizę różnych kwasów organicznych związanych z: metabolizmem kwasów tłuszczowych i węglowodanów, komórkową i mitochondrialną produkcją energii, witaminami z grupy B, metabolizmem neurotransmiterów, detoksykacją organizmu oraz aktywnością flory jelitowej (bakterie, w tym Clostridium sp. i drożdże).

Badanie jest zalecane osobom z problemami z utrzymaniem masy ciała, zaburzeniami snu, depresją, wrażliwym na odczynniki chemiczne.

Wszystkie profile badań, w których oznaczana jest zawartość kwasów organicznych, wykonywane są z moczu.

Badanie Organix służy zarówno do diagnozy zaburzeń biochemicznych, jak i monitorowania przebiegu oraz efektywności stosowanej terapii. Umożliwia zaprojektowanie zindywidualizowanej suplementacji, dzięki której możliwe będzie odzyskanie równowagi biochemicznej.

Badania Organix są cennym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na ustalenie:
● funkcjonalnego zapotrzebowania na witaminy oraz minerały,
● zapotrzebowania na witaminy z grupy B,
● niedoborów aminokwasów,
● stresu oksydacyjnego i zapotrzebowania na antyoksydanty,
● wydajności procesu detoksykacji,
● metabolizmu neurotransmiterów,
● wydajności mitochondrialnego szlaku energetycznego,
● markerów przerostu bakterii oraz drożdży.

Profile badań Organix®:
● Organix® – kompleksowy profil, który zawiera wszystkie parametry za wyjątkiem tych zawartych w profilu TMAO
● Organix® Dysbioza – zawiera metabolity bakterii i drożdżaków zasiedlających przewód pokarmowy. Pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń równowagi mikrobioty jelitowej oraz stanowi świetne uzupełnienie klasycznych badań oceniających zaburzenia mikrobioty jelitowej z kału
● Organix® Detox –
● Organix® Neuro – zawiera parametry dot. metabolizmu tryptofanu silnie skorelowanych z depresją i innymi chorobami somatycznymi z towarzyszącymi objawami psychologicznymi
● Organix® Metabolizm energetyczny
● Organix® Metabolizm Witamin z grupy B
● Organix® TMAO – zawiera tlenek trimetyloaminy (TMAO) jako jeden z kluczowych metabolitów bakteryjnych biorących udział w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, który powstaje oksydacyjnie w wątrobie z trimetyloaminy (TMA). Zawiera także metyloaminy takie jak cholina i betaina, które w niekorzystnych okolicznościach mogą działać jako prekursory TMAO
● Organix® Total – najbardziej kompleksowy profil zawierający wszystkie parametry, które zawarte są w pozostałych wariantach. Dostarcza informacji o komórkowym metabolizmie składników odżywczych


Literatura:
1. Bralley JA, Lord SR. Organic compounds in urine: Metabolic profiling to assess functional nutrient deficiencies, gut dysbio- sis, and toxicity. In: Murray (eds). Natural Medicine Pizzorno, London: Churchill Livingstone 1998; 1-9.
2. Rogers S. Using organic acids to diagnose and manage recalci- trant patients. Alter Health Med 2006; 12(4): 44-45.
3. Lord RS et al. Urinary markers of yeast overgrowth. Integrative Medicine 2004; 3(5): 24-29.
4. Shaw W, Chaves E, Luxem M. Abnormal urine organic acids as- sociated with fungal metabolism in urine samples of children with autism: preliminary results of a clinical trial with antifun- gal drugs. The Proceedings of the Autism Society of America National Conference on Autism 1995, Greensboro.
Cena badania: 560,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: