Menu strony

Strona główna

Zamów badanie online

OAT – Analiza Kwasów Organicznych

1950,00 5100,00 

Analiza Kwasów Organicznych (OAT) jest przekrojowym badaniem, które służy do oceny żywieniowej i metabolicznej całego organizmu. Pozwala zobrazować sytuację metaboliczną pacjenta za pomocą jednej próbki moczu, dzięki czemu pobranie materiału nie stanowi problemu także w przypadku dzieci. Badanie umożliwia analizę wykorzystania składników odżywczych spożywanych z pokarmem i ich przemianę w energię (ATP), która odbywa się przy udziale enzymów i ich kofaktorów. Dostarcza informacji o równowadze biochemicznej organizmu poprzez analizę 76 produktów ubocznych metabolizmu w moczu z kreatyniną włącznie. Zawiera również markery poziomu witamin i minerałów, stresu oksydacyjnego, poziomu neuroprzekaźników i jako jedyny na rynku ocenia poziom szczawianów w moczu, które są silnie skorelowane z wieloma chorobami przewlekłymi.

Jeśli występuje ich niedobór lub nie działają prawidłowo, powodują nagromadzenie metabolicznych produktów pośrednich.

Może posłużyć do oceny:
● metabolizmu witamin i hormonów,
● niedoborów żywieniowych, w tym antyoksydantów
● funkcji cyklu energetycznego i określenia zdolności wytwarzania energii,
● integralności ściany jelit,
● zaburzeń metabolizmu kwasów tłuszczowych,
● zachwiania równowagi szczawianów,
● dysbiozy, zaburzeń równowagi mikrobiologicznej – przerostu drożdżaków i bakterii w przewodzie pokarmowym,
● wskaźników toksycznych związanych z produkcją glutationu w komórkach oraz wydajności detoksykacji,
● działania centralnego układu nerwowego i czynności mięśni.

Niektóre związki organiczne powstają w wyniku przerostu pewnych gatunków drożdżaków lub bakterii w jelitach np. z powodu upośledzenia funkcji immunologicznych organizmu, przyjmowania antybiotyków o szerokim spektrum działania lub wysokiego spożycia węglowodanów prostych. Badanie OAT wiarygodnie wykrywa przerost niektórych gatunków drożdżaków i bakterii często niewykrywalnych przy użyciu konwencjonalnych metod posiewowych. Nieprawidłowo wysoki poziom tych mikroorganizmów może wzmacniać objawy wielu schorzeń, a także powodować lub pogarszać zaburzenia zachowania, nadpobudliwość, zaburzenia ruchowe, zmęczenie i funkcje immunologiczne. Wiele osób z przewlekłymi chorobami i zaburzeniami neurologicznymi często wydala w moczu kilka nieprawidłowych kwasów organicznych.

Czym są kwasy organiczne?

Kwasy organiczne to związki chemiczne wydalane z moczem ssaków, które są produktami metabolizmu. Metabolizm to suma reakcji chemicznych w żywych istotach, dzięki którym organizm buduje nowe cząsteczki i rozbija cząsteczki w celu eliminacji produktów odpadowych i produkcji energii. Kwasy organiczne to związki organiczne, które mają charakter kwasowy.

Raport z badania kwasów organicznych zawiera:
● markery zaburzeń cyklu Krebsa,
● poziomy neurotransmiterów,
● informacje o niedoborach żywieniowych, w tym antyoksydantów,
● informacje dot. przerostu drożdżaków i bakterii m.in. Clostridia,
● metabolizmu kwasów tłuszczowych,
● poziomów szczawianów i wiele innych wskaźników.

Jak testy kwasów organicznych są wykorzystywane w leczeniu chorób?

Wiele zaburzeń genetycznych jest spowodowanych produkcją niewydajnego enzymu, który reaguje w wolniejszym niż zwykle tempie, co skutkuje nagromadzeniem pośredniej substancji metabolicznej. Obecnie znanych jest ponad 50 fenotypowo różnych kwasic organicznych od czasu, gdy najstarsza znana choroba, kwasica izowalerianowa, została opisana w 1966 roku. Kwasem organicznym jest każdy związek, który generuje protony przy dominującym pH ludzkiej krwi. Chociaż niektóre kwasice organiczne powodują obniżenie pH krwi, inne kwasice organiczne są związane z kwasami organicznymi, które są stosunkowo słabe i zazwyczaj nie powodują kwasicy. Kwasice organiczne są zaburzeniami metabolizmu pośredniego, które prowadzą do nagromadzenia toksycznych związków, które zmieniają wiele wewnątrzkomórkowych szlaków biochemicznych, w tym katabolizm glukozy (glikoliza), syntezę glukozy (glukoneogeneza), metabolizm aminokwasów i amoniaku, metabolizm puryn i pirymidyn oraz metabolizm tłuszczów. Nagromadzenie kwasu organicznego w komórkach i płynach (osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym lub moczu) prowadzi do choroby zwanej kwasicą organiczną lub kwasomoczem organicznym.

Literatura:
1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891552005700866?via%3Dihub
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12352252/
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16120410/
4. https://academic.oup.com/jn/article-abstract/18/3/233/4726457
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1596026/
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22975621/
Cena badania: 1950,00 
Cena addon'ów:
Kwota całkowita: