Menu strony

Strona główna

Zamów badanie online

Analiza Pierwiastkowa Kału

1200,00 

Analiza pierwiastków w kale dostarcza kompleksowej oceny ekspozycji środowiskowej, akumulacji i endogennej detoksyfikacji potencjalnie toksycznych pierwiastków. Badanie toksykologiczne kału ma za zadanie ocenić poziom metali ciężkich w organizmie. Badanie na metale ciężkie ma za zadanie wykrycie wydalanych z kałem pierwiastków.

W przypadku kilku toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, kadm, ołów, antymon i uran, wydzielanie żółci z metalem do kału jest główną naturalną drogą eliminacji z organizmu. Badania na obecność metali ciężkich w organizmie przeprowadzone w Laboratorium Doctor’s Data wykazują, że zawartość rtęci w kale oraz liczba powierzchni amalgamatu są silnie skorelowane tak, jak ma to miejsce w przypadku poziomu rtęci w moczu po dodaniu DMPS przy obecności wypełnień amalgamatowych.

Badanie na metale ciężkie dostarcza informacji na temat przeciążenia organizmu metalami ciężkimi, przyjmowanymi z pożywieniem, obciążenia metalami ciężkimi ze względu na uzupełnienia dentystyczne zawierające amalgamat.