Panel Metylacji DNA

Badanie Metylacji DNA pozwala na przeanalizowanie wielu genetycznych zmian (SNP) w DNA pacjenta, które mogą wpływać na prawidłowy przebieg niezbędnych procesów zachodzących w organizmie, takich jak metabolizm metioniny, detoksykacja, równowaga hormonalna oraz funkcja witaminy D. Obecność bądź brak SNP może zmieniać ryzyko wystąpienia choroby. Ryzyko rozwinięcia się choroby może być zredukowane poprzez zmianę stylu życia, a niewydajne procesy biochemiczne mogą być wspomagane dietetycznie oraz poprzez stosowanie odpowiednich suplementów, aby wzmocnić funkcjonalność niektórych ścieżek metabolizmu.

Identyfikacją SNP – Polimorfizmy Pojedynczego Nukleotydu (z ang. Single Nucleotide Polimorphism), które wpływają na zdrowie i ryzyko wystąpienia konkretnych chorób – można optymalizować sposób leczenia, co z kolei przełoży się na sukces terapeutyczny oraz polepszenie zdrowia i jakości życia.

Badanie identyfikujące SNP – Panel Metylacji DNA – opiera się na wiedzy, jakie polimorfizmy wpływają na konkretne aspekty zdrowotne. Analizowane SNP wpływają na następujące obszary zdrowia:

  • wrażliwość na insulinę.
  • choroby kości.
  • nowotwory.
  • choroby układu krążenia.
  • procesy detoksykacyjne.
  • płodność.
  • funkcje mitochondrialne oraz metabolizm.
  • metylację.
  • równowagę neurotransmiterów.

SNP są wariacjami w obrębie DNA, które występują stosunkowo często w ogólnej populacji. SNP różnią się od rzadko występujących mutacji powodujących choroby. Przykładem jest choroba Huntingtona – jeśli dana osoba odziedziczyła odpowiedni gen, choroba na pewno się rozwinie.

Niektóre SNP mogą być związane z konkretną chorobą jednak nie powodują danej choroby. Większość SNP dotyczy białek, enzymów oraz receptorów na powierzchni komórek wpływających na ich strukturę lub funkcję.

Identyfikacja SNP oraz ich wpływu na zdrowie i psychologię jest ciągle rozwijającym się obszarem badań – głównym celem jest odnalezienie powiązania pomiędzy wariacjami w DNA, a bardziej zindywidualizowaną interwencją medyczną, przynoszącą poprawę zdrowia. W wielu przypadkach środowisko – dieta, odżywienie, ekspozycja na pierwiastki toksyczne, stres – może wpłynąć na ekspresję genów oraz SNP.

SNP wpływają na detoksykację oraz metylację i stają się niezwykle ważne w przypadku ekspozycji na metale ciężkie takie, jak rtęć, ołów czy nawet bisfenol A (BPA). Ołów i BPA hamują funkcjonowanie metylotranferazy, a rtęć - syntezę metioniny, ważnego enzymu w procesie re-metylacji homocysteiny. Metylacja jest niezbędnym krokiem w procesie detoksykacji oraz eliminacji arsenu oraz innych ksenobiotyków. W normalnych warunkach mertionina jest krytycznym komponentem 2 fazy detoksyfikacji. Transmetylacja zależna od witaminy B12 oraz kwasu foliowego, oraz trans-siarkowanie przekształcają homocysteinę w cysteinę. Cysteina jest ważnym prekursorem w biosyntezie glutationu.

Największym problemem w interpretowaniu wyników badania SNP jest określenie, w jakim stopniu zmieniony genotyp wpłynie na ekspresję (fenotyp). Funkcjonalne testy w połączeniu z listą objawów oraz odpowiedź na dotychczasowe leczenie są niezbędne, aby określić wpływ danego SNP na fenotyp.

Panel Metylacji DNA pozwala na przegląd organizmu pod względem występowania SNP, które mogą wpływać na ważne biochemiczne procesy. Identyfikacja SNP, które wpływają na zdrowie i ryzyko chorób pozwalają wspierać odpowiednie zmiany w stylu życia oraz odżywianiu, aby zmaksymalizować efekty terapeutyczne. 

 

Materiał do badania: wymaz z wnętrza jamy ustnej
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor’s Data (USA) 

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe


 

Find Why - Panel Kontroli Wagi

„FindWhy™ Genetic Testing for Weight Control” to analiza pięciu genów, o których wiadomo, że mają znaczący wpływ na metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz zdolność reagowania ludzkiego organizmu na ćwiczenia. Jednym z nich jest tzw. gen otyłości FTO. Diagnostyka obejmuje także geny MC4R, ADRB2-E27Q, FABP2-T55A, SH2B1.

Badania genetyczne na otyłość w Panelu Kontroli Wagi zostały wybrane po bardzo dokładnej selekcji w oparciu o aktualny przegląd literatury naukowej dotyczącej genetyki,  ćwiczeń,  otyłości i odżywiania.

Test FindWhy™ identyfikuje odmiany DNA zwane polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (SNP) i opiera się na szczegółowej analizie literatury naukowej.

Jest to test oceny ryzyka i nie jest testem diagnostycznym. Nie gwarantuje utraty wagi poprzez przestrzeganie określonej strategii żywieniowej, ani nie zapewnia oczywistych korzyści z wyboru jednej diety zamiast innej. Ten test ma „rzucić światło” na podłoże genetyczne danej osoby, a tym samym pozwolić na stworzenie planu odchudzania, który pomoże przezwyciężyć ewentualne predyspozycje i pomóc osiągnąć trwałe rezultaty.

 

Materiał do badania: wymaz z wnętrza jamy ustnej
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor’s Data (USA) 

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Obserwuj Genom w mediach społecznościowych

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00