Panel Metylacji DNA

Badanie Metylacji DNA pozwala na przeanalizowanie wielu genetycznych zmian (SNP) w DNA pacjenta, które mogą wpływać na prawidłowy przebieg niezbędnych procesów zachodzących w organizmie, takich jak metabolizm metioniny, detoksykacja, równowaga hormonalna oraz funkcja witaminy D. Obecność bądź brak SNP może zmieniać ryzyko wystąpienia choroby. Ryzyko rozwinięcia się choroby może być zredukowane poprzez zmianę stylu życia, a niewydajne procesy biochemiczne mogą być wspomagane dietetycznie oraz poprzez stosowanie odpowiednich suplementów, aby wzmocnić funkcjonalność niektórych ścieżek metabolizmu.

Identyfikacją SNP – Polimorfizmy Pojedynczego Nukleotydu (z ang. Single Nucleotide Polimorphism), które wpływają na zdrowie i ryzyko wystąpienia konkretnych chorób – można optymalizować sposób leczenia, co z kolei przełoży się na sukces terapeutyczny oraz polepszenie zdrowia i jakości życia.

Badanie identyfikujące SNP – Panel Metylacji DNA – opiera się na wiedzy, jakie polimorfizmy wpływają na konkretne aspekty zdrowotne. Analizowane SNP wpływają na następujące obszary zdrowia:

  • wrażliwość na insulinę.
  • choroby kości.
  • nowotwory.
  • choroby układu krążenia.
  • procesy detoksykacyjne.
  • płodność.
  • funkcje mitochondrialne oraz metabolizm.
  • metylację.
  • równowagę neurotransmiterów.

SNP są wariacjami w obrębie DNA, które występują stosunkowo często w ogólnej populacji. SNP różnią się od rzadko występujących mutacji powodujących choroby. Przykładem jest choroba Huntingtona – jeśli dana osoba odziedziczyła odpowiedni gen, choroba na pewno się rozwinie.

Niektóre SNP mogą być związane z konkretną chorobą jednak nie powodują danej choroby. Większość SNP dotyczy białek, enzymów oraz receptorów na powierzchni komórek wpływających na ich strukturę lub funkcję.

Identyfikacja SNP oraz ich wpływu na zdrowie i psychologię jest ciągle rozwijającym się obszarem badań – głównym celem jest odnalezienie powiązania pomiędzy wariacjami w DNA, a bardziej zindywidualizowaną interwencją medyczną, przynoszącą poprawę zdrowia. W wielu przypadkach środowisko – dieta, odżywienie, ekspozycja na pierwiastki toksyczne, stres – może wpłynąć na ekspresję genów oraz SNP.

SNP wpływają na detoksykację oraz metylację i stają się niezwykle ważne w przypadku ekspozycji na metale ciężkie takie, jak rtęć, ołów czy nawet bisfenol A (BPA). Ołów i BPA hamują funkcjonowanie metylotranferazy, a rtęć - syntezę metioniny, ważnego enzymu w procesie re-metylacji homocysteiny. Metylacja jest niezbędnym krokiem w procesie detoksykacji oraz eliminacji arsenu oraz innych ksenobiotyków. W normalnych warunkach mertionina jest krytycznym komponentem 2 fazy detoksyfikacji. Transmetylacja zależna od witaminy B12 oraz kwasu foliowego, oraz trans-siarkowanie przekształcają homocysteinę w cysteinę. Cysteina jest ważnym prekursorem w biosyntezie glutationu.

Największym problemem w interpretowaniu wyników badania SNP jest określenie, w jakim stopniu zmieniony genotyp wpłynie na ekspresję (fenotyp). Funkcjonalne testy w połączeniu z listą objawów oraz odpowiedź na dotychczasowe leczenie są niezbędne, aby określić wpływ danego SNP na fenotyp.

Panel Metylacji DNA pozwala na przegląd organizmu pod względem występowania SNP, które mogą wpływać na ważne biochemiczne procesy. Identyfikacja SNP, które wpływają na zdrowie i ryzyko chorób pozwalają wspierać odpowiednie zmiany w stylu życia oraz odżywianiu, aby zmaksymalizować efekty terapeutyczne. 

PARAMETRY BADANIA

Panel Szlaku Metylacji DNA (geny)

SHMT / C1420T
AHCY / 1
AHCY / 2
AHCY / 19
MTHFR / C677T
MTHFR / A1298C

MTHFR / 3
MTR / A2756G
MTRR / A66G
MTRR / H595Y
MTRR / K350A
MTRR / R415T

MTRR / S257T
MTRR / 11
BHMT / 1
BHMT / 2
BHMT / 4
BHMT / 8

CBS / C699T
CBS / A360A
CBS / N212N
COMT / V158M
COMT / H62H
COMT / 61

SUOX / S370S
VDR / Taq1
VDR / Fok1
MAO A / R297R
NOS / D298E
ACAT / 1-02

Materiał do badania: wymaz z wnętrza jamy ustnej
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor’s Data (USA) 


Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00