Autyzm - Wsparcie Terapii

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym zwykle we wczesnym dzieciństwie. Jest często określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne.

Objawy te, to najczęściej izolacja społeczna, brak intencji komunikacyjnej, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia nastroju, stereotypowe zachowania, może wystąpić także agresja i autoagresja. Zaburzenia występują w różnym nasileniu i w różnej kombinacji.

Choć dokładna przyczyna autyzmu nie jest znana, wiele z funkcjonujących teorii wiąże jego etiologię z wczesnymi uszkodzeniami neuropoznawczymi w mózgu. W patogenezie autyzmu mogą odgrywać rolę wzajemne oddziaływania takich czynników jak: dysfunkcje układu immunologicznego, nadmierne obciążenie wirusami, ekspozycja na substancje toksyczne, nieprawidłowości w układzie żołądkowo-jelitowym, czynniki dietetyczne, środowiskowe i uwarunkowania genetyczne.

Obecnie poznanych jest wiele mechanizmów biochemicznych mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów choroby. Specjalistyczne badania laboratoryjne pomagają w zdiagnozowaniu różnego rodzaju zaburzeń związanych z autyzmem i są narzędziem w pracy lekarz
a potrzebnym dla stworzenia efektywnej i indywidualnej terapii.

Autyzm a układ trawienny – dzieci autystyczne często cierpią z powodu przewlekłych zaburzeń trawienia, które również wpływają na ich nastrój i zachowanie. Dodatkowo słaby stopień wchłaniania składników odżywczych (witaminy, minerały, aminokwasy) prowadzi do ich niedoboru, co skutkuje zmianami w metaboliźmie organizmu dziecka pogłębiając zaburzenia.
Autyzm a przepuszczalność jelita – wiele dzieci autystycznych cierpi na nadmierną przepuszczalność jelita, co zwiększa ekspozycję organizmu na toksyny, „uwrażliwia” układ immunologiczny na antygeny środowiskowe, powoduje występowanie alergi, nietolerancji pokarmowych, zasiedlanie patogennych bakterii.
Autyzm i zaburzenie poziomu pierwiastków w organizmie - ekspozycja na toksyny w postaci metali ciężkich, szczególnie w połączeniu z występującymi niedoborami składników odżywczych jest zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju neurologicznego u dzieci.

Autyzm a niezbędne kwasy tłuszczowe – stwierdzono, iż u pacjentów cierpiących na autyzm i inne pokrewne zaburzenia neuropsychiatryczne, występuje znaczne zaburzenie poziomu kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych czerwonych ciałek krwi.
Autyzm a detoksykacja – niezdolność do prawidłowej detoksykacji szkodliwych związków chemicznych występujących w środowisku odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju i nasileniu objawów autyzmu.
Autyzm a poziom aminokwasów w organizmie - z aminokwasów wytwarzane są neuroprzekaźniki w mózgu, regulujące poziom nastroju i zachowanie.

Proponowane Badania

Pierwsze Kroki Diagnostyczne

Dalsze Kroki Diagnostyczne

     Diagnostyka Zaburzeń Metabolizmu:

 • Analiza Kwasów Organicznych (OAT)
 • Ocena Zapotrzebowania na Składniki Odżywce (Metabolomix+) - dawniej ONE
 • Metabolizm Aminokwasów z Moczu

     Diagnostyka Obciążeń Metalami Ciężkimi:

 • Analiza Pierwiastkowa z Włosa
 • Analiza Pierwiastkowa z Erytrocytów
 • Analiza Pierwiastkowa z Moczu (TOXIC)
 • Analiza Pierwiastkowa z Kału

     Badania Genetyczne:

 • Panel Metylacji DNA

     Diagnostyka Obciążeń Toksynami Środowiskowymi:

 • Profil Mykotoksyn (Myco-TOX)
 • Profil GPL-TOX

 

UMÓW SIĘ NA KOSULTACJĘ!

Proponujemy Państwu możliwość konsultacji (tel. lub skype) obejmującą:

 • omówienie problemów zdrowotnych dziecka,
 • analizę dotychczas wykonanych badań diagnostycznych,
 • dobranie indywidualnych badań, uwzględniających powyższe informacje.

Konsultacji udziela specjalista zaburzeń rozwojowych

Alfa Aridani
Ośrodek Autyzmu i Innych Zaburzeń Rozwoju

Koordynator - mgr Alicja Badowska
Tel. +48 71 786 40 53
E-mail: info@alfa-aridani.com

www.alfa-aridani.com
Konsultacje: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00

Genom Sp. z o.o. Sp.k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00