Autyzm i inne zaburzenia rozwoju

Autyzm - Wsparcie Terapii

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym zwykle we wczesnym dzieciństwie. Jest często określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne.

Objawy te, to najczęściej izolacja społeczna, brak intencji komunikacyjnej, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia nastroju, stereotypowe zachowania, może wystąpić także agresja i autoagresja. Zaburzenia występują w różnym nasileniu i w różnej kombinacji.
Autyzm jest zaburzeniem występującym znacznie częściej niż pierwotnie uważano. W jednym z opublikowanych pod koniec lat dziewięćdziesiątych artykułów w amerykańskim czasopiśmie dla lekarzy pediatrów stwierdzono, iż zaburzenie to „staje się w ostatnich czasach wręcz epidemią”.  Przynajmniej jedno na 100 dzieci jest diagnozowane jako autystyczne (*).

W patogenezie autyzmu, jako zaburzenia rozwoju, badania wykazują, że rolę mogą odgrywać wzajemne oddziaływania takich czynników, jak: dysfunkcje układu immunologicznego, nadmierne obciążenie wirusami, ekspozycja na substancje toksyczne, nieprawidłowości w układzie żołądkowo-jelitowym, czynniki dietetyczne, środowiskowe oraz genetyczne uwarunkowania autyzmu.


(*) - Accardo P. Zebras in living room: The changing faces of autism [Editorial]. J Pediatr 1999; 135(5) : 533-535.

Diagnostyka wspierająca w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Autyzm a układ trawienny – U wielu dzieci występują nasilone dysbiozy grzybicze i bakteryjne. Często dochodzi do przerostu toksycznych Clostridii, licznych  nietolerancji i alergii pokarmowych, nadmiernego wzrostu poziomu histaminy i zonuliny, jak również zespołu złego wchłaniania.

Powyższe problemy skutkują nadmierną przepuszczalnością jelitową, zwiększającą ekspozycję organizmu na toksyny, nadmierną stymulacją układu odpornościowego i przy zaburzonych barierach jelito-krew i krew-mózg mogą powodować odmienność w zachowaniu dziecka.

Autyzm i zaburzenie poziomu pierwiastków w organizmie - ekspozycja na skażenia środowiskowe, na toksyny w postaci metali ciężkich, na mykotoksyny,  szczególnie w połączeniu z występującymi niedoborami składników odżywczych oraz osłabionym systemem detoksyfikacji, jest zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju neurologicznego dzieci i ma wpływ na nasilenie objawów autyzmu.

Autyzm a niezbędne kwasy tłuszczowe – niektóre kwasy tłuszczowe mają działanie przeciwzapalne, wspierają one układ odpornościowy, a inne mają działanie prozapalne. W sytuacji zaburzenia proporcji między kwasami tłuszczowymi w błonach komórkowych przeważa tworzenie  neurotoksycznych i prozapalnych metabolitów, co może prowadzić do zmian czynnościowych i neurodegeneracyjnych.

Ustalenie właściwej proporcji kwasów tłuszczowych u dzieci z autyzmem jest często kluczową informacją o procesach zapalnych w organizmie.

Autyzm a poziom aminokwasów w organizmie - z aminokwasów m.in. wytwarzane są w mózgu neuroprzekaźniki, które regulują poziom nastroju i zachowanie. Problemy z rozkładem niektórych peptydów powodują niedobór aminokwasów, a co za tym idzie zaburzenia poziomu neuroprzekaźników.  Może być to przyczyną różnorodnych schorzeń neurologicznych.

Autyzm a metylacja - zaburzenie rozwoju  to problem wieloczynnikowy o podłożu  genetycznym, infekcyjnym i środowiskowym. Najczęściej występującym czynnikiem genetycznym są mutacje związane z genem MTHFR, warunkujące wiele procesów metylacji.

Podsumowanie
Powyżej opisane problemy są możliwe do zdiagnozowania tylko dzięki właściwie dobranym badaniom, a wyniki tych badań pozwalają na podjęcie indywidualnej, dopasowanej do konkretnego dziecka  interwencji terapeutycznej.

 

Proponowane Badania

Pierwsze Kroki Diagnostyczne:
 

 

Dalsze Kroki Diagnostyczne:

 

Diagnostyka Zaburzeń Metabolizmu:

 

Diagnostyka Obciążeń Metalami Ciężkimi:

 

Badania Genetyczne:

 

Diagnostyka Obciążeń Toksynami Środowiskowymi:

 

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ!

 

Proponujemy Państwu

  • omówienie problemów zdrowotnych dziecka,
  • analizę dotychczas wykonanych badań diagnostycznych,
  • dobranie indywidualnych badań, uwzględniających powyższe informacje.

  Konsultacji udziela specjalista zaburzeń rozwojowych (tel. lub skype)

 

Alfa Aridani
Ośrodek Autyzmu

i Innych Zaburzeń Rozwoju


Koordynator - mgr Alicja Badowska
Tel. +48 71 786 40 53; Kom. 571 473 845   

E-mail: info@alfa-aridani.com
www.alfa-aridani.com

Konsultacje:
poniedziałek-piątek: 12.00-19.00 

Centrum Alfa Aridani stosuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie terapii autyzmu.

Podstawowe założenia to kompleksowe działania, integrujące terapie biomedyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne.

Jest jedynym ośrodkiem, który łączy te dwa nurty pomocy dzieciom.

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00