Analiza Pierwiastkowa z Erytrocytów

Analiza ta jest wykonywana w celu ustalenia poziomu niezbędnych pierwiastków, pełniących wyspecjalizowane funkcje w ludzkim organizmie. Niedobór lub nadmiar tych składników mineralnych wpływa na wiele procesów metabolicznych. Badanie krwi na minerały i witaminy jest nieocenioną metodą, określającą niedobór bądź nadmiar makro- (magnez, potas) i mikroelementów (cynk, selen, mangan), które pełnią ważne funkcje wewnątrz komórek lub na powierzchni błon komórkowych. Ważnym aspektem tego badania jest analizowanie erytrocytów, które nie zostały uprzednio przepłukane, co mogłoby skutkować w częściowej utracie niektórych ważnych elementów. Analiza pierwiastków zawartych w koncentracie krwinek czerwonych to dodatkowo badania toksykologiczne krwi, mające na celu ustalenie, czy występuje podwyższony lub nadmierny poziom pięciu potencjalnie toksycznych pierwiastków, mogących się odkładać w erytrocytach: antymonu, arsenu, kadmu, ołowiu i rtęci.

 

Określenie poziomów minerałów z erytrocytów jest ważne w przypadku:

 

 • Stymulacji pracy serca (magnez, potas);
 • Procesów przeciwzapalnych (selen, cynk);
 • Funkcji układu immunologicznego (cynk, magnez);
 • Tolerancji glukozy (mangan).

Należy również podkreślić ważność wykonania analizy poziomu cynku. Z niedoborem cynku wiążą się m.in. 

 

 • problemy z ostrością wzroku, 
 • zaburzenia smaku, 
 • zapalenie skóry oraz spowolnione procesy leczenia ran, 
 • łysienie plackowate, 
 • niedobory aminokwasów, 
 • impotencja, 
 • obniżona produkcja testosteronu, 
 • obniżona czynność układu immunologicznego 
 • oraz opóźnienie wzrostu.
   

Badanie poziomu witamin i minerałów jest niezbędne nie tylko do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ale również dobrania odpowiedniej suplementacji, która nie może grozić przedawkowaniem oraz jego następstwami. Dla przykładu nadmierne przyjmowanie cynku oraz molibdenu może powodować znaczące obniżenie poziomu miedzi, oraz zatrzymywanie manganu w organizmie, który, pomimo że jest niezbędny, w większych ilościach przejawia poważne neurotoksyczne działanie.

 

Istotnym jest fakt, iż analizowane pierwiastki to jony wewnątrzkomórkowe. Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany stanu organizmu niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Stąd, dla właściwej diagnostyki, konieczna jest analiza pierwiastków w komórkach krwi, czyli w erytrocytach.

 

Profil Podstawowy

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

 

Profil Rozszerzony (RBC Elements)

Materiał do badania: krew żylna (odwirowana)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

 

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi

Analiza pierwiastkowa z pełnej krwi jest znaną i cenioną  metodą diagnostyczną. Wartość tej metody wynika z faktu, że wiele pierwiastków występuje w znacznym stopniu wewnątrz komórek. Badanie minerałów we krwi pełnej określa poziom takich pierwiastków jak: potas, magnez, cynk. Ich poziom w surowicy może nie wykazywać niedoborów, ponieważ niedobory te wyrównywane są kosztem koncentracji tych pierwiastków wewnątrz komórek. Dopiero w przypadku bardzo znacznych niedoborów  ich poziom w surowicy krwi się obniża. Analiza Pierwiastkowa to także skuteczna toksykologia krwi, a wynik badania daje możliwość oceny właściwego nasycenia organizmu minerałami oraz pozwala ocenić, czy występuje w nim podwyższony lub nadmierny poziom potencjalnie toksycznych pierwiastków. Wynik badania poziomu pierwiastków w organizmie daje możliwość oceny właściwego nasycenia organizmu minerałami.

 

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi
Profil MIN
I

Materiał do badania: krew żylna lub włośniczkowa (z palca)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi
Profil MIDI

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi
Profil MAXI

Materiał do badania: krew żylna
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Biovis' Diagnostik (Niemcy)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Pierwiastkowa Włosa

Włosy są tkanką, do której wydzielane są niezbędne, a także potencjalnie toksyczne pierwiastki.

Ogólnie ilość pierwiastka, która ulega nieodwracalnemu włączeniu do struktury rosnącego włosa, jest proporcjonalna do poziomu tego pierwiastka w innych tkankach ciała. Z tego powodu pierwiastkowa analiza włosa stanowi pośredni test przesiewowy wykrywania fizjologicznego nadmiaru, niedoboru lub nieprawidłowej dystrybucji pierwiastka w organizmie.

Kliniczne badanie minerałów z włosa wskazują, że poziomy poszczególnych pierwiastków we włosach, szczególnie pierwiastków potencjalnie toksycznych takich, jak kadm, rtęć, ołów i arsen, są silnie skorelowane ze stanami patologicznymi.

Analiza Pierwiastków Toksycznych pozwoli ocenić poziom tych pierwiastków we włosach. Ich wysoka zawartość może w większym stopniu świadczyć o ich zgromadzeniu w organizmie niż ich poziomy w krwi i w moczu.

 

Materiał do badania: włosy (ok. 2,5 - 3 cm pobrane z części potylicznej głowy)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 2 tygodni 
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Pierwiastkowa Moczu

Analiza moczu, podobnie jak analiza włosów, stanowi świetną metodę oceny przebiegu przemian metabolicznych elektrolitów, kofaktorów i pierwiastków, niedoborów składników odżywczych w organizmie lub ogólnie, dysfunkcji narządu/gruczołu, tj. wątroby lub nerek, wynikającej z genetyki, stylu życia, diety lub środowiska. To bardzo skuteczne badanie niedoboru składników mineralnych. Diagnostyka, oprócz ogólnego wglądu w aktualny metabolizm pierwiastków w organizmie (a tym samym zapotrzebowania organizmu na wystarczającą ich ilość) - w tym specyficznych pierwiastków śladowych, takich jak miedź i chrom, pomaga monitorować skuteczność / wydajność wszelkich dietetycznych, środowiskowych i wielu innych zmian. Wielu specjalistów wykorzystuje analizę pierwiastkową moczu do oceny stanu odżywienia organizmu oraz skuteczności suplementacji składników mineralnych podczas terapii detoksykacyjnej. Środki odtruwające mogą znacznie zwiększyć wydalanie określonych składników odżywczych, takich jak cynk, miedź, mangan czy molibden.

Analiza pierwiastkowa moczu jest przeznaczona przede wszystkim do: diagnostycznej oceny stanu pierwiastków odżywczych i toksycznych w organizmie, monitorowania terapii detoksykacyjnej oraz identyfikacji i oceny ilościowej schorzeń związanych z utratą pierwiastków z moczem.

Ocena stanu odżywienia i zapotrzebowania na niezbędne pierwiastki za pomocą analizy pierwiastkowej moczu jest trudna i problematyczna. Krew oraz inne wskaźniki asymilacji i retencji pierwiastków są lepszymi indykatorami stanu odżywienia organizmu.

Mocz do badania może zostać również zebrany po wcześniejszym przyjęciu środków wychwytujących specyficzne pierwiastki toksyczne (chelatorów), np.: EDTA, DMPS, czy DMSA. Ta specyficzna analiza pozwala na wstępną ocenę potencjalnego obciążenia organizmu określonymi metalami ciężkimi. Analizy toksykologiczne ze związkami wychwytującymi pierwiastki powinny odbywać się pod opieką lekarza, który podejrzewając ekspozycję organizmu na określone pierwiastki toksyczne, zaleci zastosowanie odpowiednich środków chelatujących.

 

Analiza Pierwiastków Odżywczych z Moczu

Materiał do badania: mocz (24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

 

Analiza Pierwiastków Toksycznych z Moczu

Materiał do badania: mocz (24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

 

Kompleksowa Analiza Pierwiastkowa Moczu

Materiał do badania: mocz (24-godzinna zbiórka)
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA)

 

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Analiza Pierwiastkowa Kału

Analiza pierwiastków w kale dostarcza kompleksowej oceny ekspozycji środowiskowej, akumulacji i endogennej detoksyfikacji potencjalnie toksycznych pierwiastków. Badanie toksykologiczne kału ma za zadanie ocenić poziom metali ciężkich w organizmie. Badanie na metale ciężkie ma za zadanie wykrycie wydalanych z kałem pierwiastków.

W przypadku kilku toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, kadm, ołów, antymon i uran, wydzielanie żółci z metalem do kału jest główną naturalną drogą eliminacji z organizmu. Badania na obecność metali ciężkich w organizmie przeprowadzone w Laboratorium Doctor's Data wykazują, że zawartość rtęci w kale oraz liczba powierzchni amalgamatu są silnie skorelowane tak, jak ma to miejsce w przypadku poziomu rtęci w moczu po dodaniu DMPS przy obecności wypełnień amalgamatowych.

 

Badanie na metale ciężkie dostarcza informacji na temat:

 • przeciążenia organizmu metalami ciężkimi, przyjmowanymi z pożywieniem,
 • obciążenia metalami ciężkimi ze względu na uzupełnienia dentystyczne zawierające amalgamat.
   

Materiał do badania: kał
Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie
Wykonanie analizy: Laboratorium Doctor's Data (USA

Terminy wysyłek zbiorowych udostępnione zostały na Stronie Głównej
Cennik proponowanych badań udostępniamy na zapytanie mailowe

Obserwuj Genom w mediach społecznościowych

Genom Sp. z o.o. Sp. k.

Al. Armii Krajowej 10B/3;  50-541 Wrocław 

NIP 8992764241

Regon 361062910

Telefony:   stacj. (+48) 71 360 41 44;     kom. (+48) 515 064 756

E-mail info@genom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek   9:00 - 16:00