Neuro Genomic Profile - badanie można wykonać w Genom

Dzięki badaniom genetycznym możliwe jest określenie indywidualnej struktury genetycznej oraz dostosowanie do niej odpowiednich leków, suplementacji i diety.
Badania genetyczne pozwalają na znacznie skuteczniejsze leczenie i prewencję niektórych schorzeń, jak np. Alzheimer, zaburzenia hormonalne, ciężkie schorzenia kardiologiczne lub neurologiczne.
Badanie Neurogenomic Profile pozwala określić polimorfizmy na poziomie pojedynczych nukleotydów w genach, które regulują procesy metylacji, proces sprzęgania glutationu, a także chronią przed stresem tlenowym (pomagają określić stopień, na jakim zachodzą procesy utleniania w naczyniach krwionośnych).
Badanie to odkrywa potencjalne problemy rozwojowe, genetyczną podatność na choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia psychiczne, stres tlenowy; określa także zdolności detoksykacyjne organizmu.

Określa zdolność do detoksyfikacji oraz występowanie odwróconej reakcji na leki. Test bada czy podatność na obciążenie metalami ciężkimi oraz stres oksydacyjny może przekładać się na problemy z nauką i zachowaniem.

Badanie obejmuje analizę następujących genów

Metylacja

Detoksykacja

MTHFR

GSTM1

COMT

GSTP1

 

SOD2

Materiał do badania: ślina

Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław