Profil Detoxi Genomic - badanie można wykonać w GENOM

Badania genetyczne są wykonywane w życiu człowieka jednorazowo.
Celem badań genetycznych jest określenie indywidualnej struktury genetycznej oraz dostosowanie do niej odpowiednich leków, suplementacji oraz diety.
Pozwalają na znacznie skuteczniejsze leczenie i prewencję niektórych schorzeń, jak np. Alzheimer, zaburzenia hormonalne, ciężkie schorzenia kardiologiczne lub neurologiczne.

Test Detoxi Genomic Profile definiuje genetyczne uwarunkowania wpływające na zdolność organizmu do detoksykacji (odtruwania).
W badaniu analizuje się polimorfizmy odpowiedzialne m.in. za detoksykację policyklicznych węglowodorów aromatycznych (spaliny samochodowe, dym papierosowy), neutralizowanie leków, nitrozamin, nikotyny i etanolu.
Określa także predyspozycje do występowania nowotworów.

Bada nadwrażliwość na chemikalia, stres oksydacyjny i zdolność do wykorzystywania leków przez organizm.

Badanie obejmuje analizę następujących genów

Cytochrom P-450

Metylacja

Acetylacja

Sprzęganie z resztami glutationowymi

Ochrona oksydacyjna

CYP1A1

COMT

NAT1

GSTM1

SOD1

CYP1B1

 

NAT2

GSTP1

SOD2

CYP2A6

 
 
 
 

CYP2C9

 
 
 
 

CYP2C19

 
 
 
 

CYP2D6

 
 
 
 

CYP3A4

 
 
 
 

Materiał do badania: ślina

Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław