Porfiryny /Porphyrins Profile – Urine/ - badanie można wykonać w GENOM

Wysokie poziomy porfiryn mogą być spowodowane czynnikami genetycznymi oraz ekspozycjami na liczne związki chemiczne w środowisku, leki, choroby oraz alkohol.
Badanie pomocne w celach rozpoznania lub monitorowania porfirii.

Profiryny są produktem ubocznym syntezy hemu i w organizmie zdrowych osób poziom ich wydalania jest niski. Na zwiększenie wydalania porfiryn wpływ mają zaburzenia genetyczne, a także warunki środowiskowe oraz odżywianie. Istotną rolę odgrywa obecność metali ciężkich, które zakłócają syntezę hemu. Objawy porfirii dotykają często układu nerwowego, powodując bóle brzucha, wymioty, bezsenność, rozdrażnienie oraz zaburzenia psychiczne.

Badanie określa poziom uroporfiryn oraz koroporfiryn w moczu.


Materiał do badania: mocz
Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław