Pierwiastki Toksyczne i Odżywcze (TOXIC) w Moczu

- badanie można wykonać w Genom

Badanie Toxic jest wszechstronną analizą poziomu toksycznych oraz potencjalnie toksycznych elementów wydalanych z moczem.
Zakres testu, poza podstawowymi toksycznymi pierwiastkami, obejmuje określenie poziomu elementów spotykanych w przemyśle medycznym, lotniczym, jądrowym i elektronicznym.

Test mierzy poziom 18 pierwiastków odżywczych i 20 pierwiastków toksycznych.
Badanie obejmuje:
- pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, kadm, ołów, rtęć, platyna, tal, tor, nikiel, pallad, tellur, cyna, uran, wolfram, cez, gadolin.
- pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor.

Pełny test poziomu pierwiastków w moczu oraz test klirensu pierwiastków toksycznych określa stopień wydalania pierwiastków z moczem, zaabsorbowanych podczas długotrwałej bądź ostrej ekspozycji. Jest to idealny test dla pacjentów, u których podejrzewa się ekspozycję na metale ciężkie oraz niedobory minerałów.

Badanie Toxic "z prowokacją"
Mocz do badania może zostać również zebrany po wcześniejszym przyjęciu środków wychwytujących specyficzne pierwiastki toksyczne, np.: EDTA, DMSA, DMPS. Pozwala to zidentyfikować tkankę obciążoną wcześniejszymi ekspozycjami na toksyny. Badanie ze związkami wychwytującymi pierwiastki powinno odbywać się pod opieką lekarza, który podejrzewając obciażenie organizmu konkretnymi metalami, zaleci zastosowanie odpowiednich środków.

Zakres badania:

  • Pierwiastki Odżywcze: Sód, Potas, Fosfor, Wapń, Magnez, Cynk, Miedź, Siarka, Mangan, Molibden, Bor, Chrom, Lit, Selen, Stront, Wanad, Kobalt, Żelazo
  • Metale Toksyczne: Aluminium, Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Bizmut, Kadm, Cez, Gadolin, Ołów, Rtęć, Nikiel, Pallad, Platyna, Tellur, Tal, Tor, Cyna, Wolfram, Uran

Materiał do badania: mocz

Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław