Pełna Parazytologia (CP) - badanie można wykonać w Genom

W skrócie:  bakterie + drożdże + pasożyty + antybiogramy

Kompleksowe badanie parazytologiczne jest ważnym narzędziem, dzięki któremu można zidentyfikować zaburzenia w mikrobiologii jelita.

Zakres badania obejmuje kompleksową analizę kultur bakterii i drożdży w celu ustalenia obecności korzystnej mikroflory, zaburzeń mikroflory jelitowej z włączeniem gatunków Clostridium oraz dysbiotycznej mikroflory, a także wykrycie patogenów oraz określenie obecności pasożytów.

W ramach analizy wykonywane jest również badanie podatności mikrobiologicznej na naturalne oraz przepisane środki dla konkretnych gatunków bakterii i grzybów.

Badanie parazytologiczne może zostać wykonane z próbki pobranej jedno-, dwu- lub trzykrotnie, w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego.

Zakres badania:

  • bakteriologia*,
  • mykologia*,
  • parazytologia (analiza pasożytów),
    • ocena mikroskopowa obecności drożdży oraz jaj pasożytów,
    • test immunologiczny w kierunku Giardia lamblia oraz Cryptosporidium.

 

* W przypadku wystąpienia flory dysbiotycznej wykonywany jest również antybiogram / antymykogram (czułość bakterii / grzybów na leki i preparaty naturalne)


Materiał do badania: kał z trzech kolejnych dni

Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław