LISTA BADAŃ

Diagnostyka przewodu pokarmowego

Lp.

Nazwa badania

Laboratorium (kraj)

Materiał do badania

Opis badania

1

Pełna analiza kału (CSA) /Comprehensive Stool Analysis/

USA

kał

2

Pełna parazytologia (CP) /Comprehensive Parasitology/

USA

kał

3

Profil mikrobiologiczny

USA

kał

Diagnostyka zaburzeń metabolizmu

Lp.

Nazwa badania

Laboratorium (kraj)

Materiał do badania

Opis badania

4

Badanie Metaboliczne Moczu /Metabolic Analysis Profile – MAP/

Anglia

mocz

5

Analiza Kwasów Organicznych w moczu /Organic Acids Test – OAT/

USA

mocz

6

ONE (Badanie metaboliczne moczu + metabolizm aminokwasów)

Anglia

mocz

7

Metabolizm Aminokwasów /Amino Acids Analysis Urine or Plasma/

Anglia

mocz

Diagnostyka niedoborów mineralnych oraz toksykologia

Lp.

Nazwa badania

Laboratorium (kraj)

Materiał do badania

Opis badania

8

Pierwiastki Toksyczne i Odżywcze (TOXIC) w Moczu /Urine Toxic and Essential Elements/

USA

mocz

9

Analiza Pierwiastków Toksycznych i Odżywczych z Erytrocytów /Red Blood Cell Elements/

USA

krew

10

Analiza Pierwiastkowa Włosa /Hair Elements/

USA

włos

11

Profil GPL-TOX (Profil Toksycznych Organicznych Związków Chemicznych) /GPL-TOX/

USA

mocz

12

Porfiryny w Moczu /Porphyrins Profile – Urine/

USA

mocz

Diagnostyka zaburzeń układu nerwowego

Lp.

Nazwa badania

Laboratorium (kraj)

Materiał do badania

Opis badania

13

Streptococcus (Anty-DNaza B, anty-streptolizyna) /Streptococcus Antibodies Profile – Serum/

USA

krew

Badania genetyczne

KOD

Nazwa badania

Laboratorium (kraj)

Materiał do badania

Opis badania

35

Panel metylacji DNA  /DNA Methylation/

USA

kropla krwi

36

Profil DetoxiGenomic

Anglia

ślina

37

Profil CardioGenomic

Anglia

ślina

38

Profil ImmunoGenomic

Anglia

ślina

39

Profil NeuroGenomic

Anglia

ślina

40

Profil EstroGenomic

Anglia

ślina

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław