ONE (Badanie metaboliczne moczu + metabolizm aminokwasów) - badanie można wykonać w GENOM

Badanie stanowi połączenie badania metabolicznego oraz metabolizmu aminokwasów

Badanie obejmuje następujące parametry

  • Profil żołądkowo – jelitowy: analiza markerów, których poziom może świadczyć o brakach w składnikach odżywczych, ale również o zaburzeniach w równowadze mikrobiologicznej jelit
  • Produkcja energii – ocena metabolitów, które są ważnymi produktami pośrednimi w cyklu Krebsa. W obszarze tym analizowane są również:

         - metablity węglowodanów, które mogą świadczyć o zaburzeniach metabolizmu glukozy,

         - markery, dzięki którym mżna ocenić rozpad tłuszczów i produkcję cholesterolu

         - markery kreślające produkcję koenzymu Q10.

  • Metabolity neurotransmiterów – analizowane markery są metabolitami jednych z najważniejszych neuroprzekaźników, które w ważny sposób oddziałują na centralny układ nerwowy – epinefryny, dopaminy i serotoniny.
  • Ocena zapotrzebowania na składniki odżywcze – funkcjonalna ocena poziomu składników odżywczych w organizmie – witamin, koenzymów, pierwiastków, aktywatorów enzymów oraz aminokwasów.
  • Markery detoksykacji

oraz pozostałe parametry

  • zapotrzebowanie na składniki odżywcze: antyoksydanty, witaminy z grupy B, minerały,
  • zapotrzebowanie na enzymy trzustkowe,
  • poziom aminokwasów egzo- i endogennych,
  • metabolity pośrednie: markery witamin grupy B, markery cyklu mocznikowego, metabolity glicyny/seryny,
  • markery związane z peptydami pokarmowymi: anseryna, karnozyna, 1-Metylohistydyna, β-Alanina,

Materiał do badania: mocz

Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław