Analiza Kwasów Organicznych w moczu (Organic Acids Test – OAT) - badanie można wykonać w Genom

Badanie OAT oferuje szybką i zaawansowaną analizę ogólnego zdrowia pacjenta, z wykorzystaniem ponad 70 markerów metabolizmu.
Analiza kwasów organicznych zawiera w sobie badanie markerów mówiących o zaburzeniach z zakresu mikroflory jelit, poziomu witamin oraz minerałów, stresu oksydacyjnego, poziomu neurotransmiterów i jest jedynym badaniem kwasów organicznych analizującym również markery szczawianów, które są powiązane z wieloma chronicznymi chorobami.

Zakres badania

 • znaczniki przerostu mikroflory jelit (drożdży, grzybów i bakterii w tym Clostridium)                       
 • metabolity szczawianów,
 • metabolity szlaku glikotycznego,
 • produkcja energii (metabolity mitochondrialne cyklu Krebsa oraz aminokwasów),
 • metabolity neuroprzekaźników,
 • metabolity pirymidyn - metabolizm folianów,
 • utlenianie ketonów i kwasów tłuszczowych,
 • wskaźniki odżywcze:
  • witaminy: B12, B6, B5, B2, C, Q10, biotyna
  • prekursor glutationu i czynnik chelatujący
 • wskaźniki detoksykacji: glutation, nadmiar amoniaku, aspartam, salicylany lub bakterie przewodu pokarmowego,
 • metabolity aminokwasów,
 • metabolizm minerałów.

Materiał do badania: mocz 

Czas oczekiwania na wynik: ok. 4 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław