Pełna Analiza kału (CSA) - badanie można wykonać w Genom

Badanie kału pod względem najważniejszych parametrów określających zdrowie i stan przewodu pokarmowego wraz z badaniem na obecność pasożytów - Badanie CSA + 3P - jest technologicznie zaawansowaną, nieinwazyjną metodą dla działań prewencyjnych oraz dla terapii zaburzeń trawiennych. Ocenia ono aktywności trzustki, enzymów trawiennych, metabolizmu składników pokarmowych, obecność pożądanych i niepożądanych bakterii, wirusów i grzybów, stanowiąc dzisiaj elementarne narzędzie pracy lekarza i terapeuty.

Test pozwala ocenić m.in. trawienie i wchłanianie pokarmu (m.in. witamin), pracę jelita - wytwarzanie śluzu, rozpad hormonów steroidowych i kwasów żółciowych, regulację metabolizmu tłuszczy i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, wpływ wcześniej spożytych antybiotyków na zaburzenia trawienia i wchłaniania, dysbiozę bakteryjną, mykologię, pasożyty.

Zakres badania:

 • bakteriologia*,
 • mykologia*,
 • ocena trawienia i wchłaniania,
 • markery zapalne,
 • wydzielnicze IgA,
 • krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe,
 • podstawowe parametry kału (pH, kolor, konsystencja),
 • krew utajona.

Badanie można poszerzyć o dodatkowe parametry**: o

 • parazytologię (analizę pasożytów),
 • ocenę mikroskopową obecności drożdży oraz jaj pasożytów,
 • test immunlogiczny w kierunku Giardia lamblia raz Cryptsporidium
 • marker szczelności jelit – zonulinę.

* W przypadku wystąpienia flory dysbiotycznej wykonywany jest również antybiogram/antymykogram (czułość bakterii/grzybów na leki i preparaty naturalne)

** Wszystkie wymienione parametry można zamówić jako osobne badanie.

__________________________________________________________________________________________

Materiał do badania: kał

Czas oczekiwania na wynik: ok. 3 tygodnie

Genom sp. z o.o. sp. komandytowa

+48 515 064 756; 71 360 41 44

info@badaniaspecjalistyczne.eu

al. Armii Krajowej 10b/3

50-541 Wrocław